Reaaliaineiden ensimmäinen koepäivä

Kevään 2020 ylioppilastutkinto jatkui tänään reaaliaineiden ensimmäisen koepäivän kokeilla. Tänään kirjoitettavat reaaliaineiden kokeet oli alkuperäisen aikataulun mukaan tarkoitus kirjoittaa vasta ensi viikon tiistaina. Ylioppilastutkintolautakunta päätti yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa aikaistaa kevään 2020 kolmannelle tutkintoviikolle sijoitetut reaaliaineiden koepäivät niin, että reaaliaineiden kokeet kirjoitetaan jo toisella tutkintoviikolla. Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon järjestäminen, jotta mahdollisimman moni kokelas saa tutkinnon suoritettua. Toisen reaalipäivän kokeet kirjoitetaan torstaina 19.3. eikä alkuperäisen aikataulun mukaan 26.3.

Hallitus on linjannut 16.3.2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset. Lautakunta ohjeistaa koronaviruksen leviämiseen varautumisesta erillisellä, päivittyvällä verkkosivulla.

Tämän päivän kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 19 731 kokelasta. Tutkinto järjestetään noin 400 lukion eri toimipisteissä ja näiden useissa tutkintoverkoissa.  

Päivän kokeet sujuivat hyvin. Muutamissa lukioissa oli kokeiden alussa n. 30 minuutin viivästyksiä tai keskeytyksiä, jotka koskivat yhteensä noin 150:tä kokelasta. Päivän aikana oli myös joitakin kestoltaan lyhyempiä häiriöitä yksittäisissä lukioissa. Ongelmat saatiin ratkaistua yhteistyössä lukioiden teknisen tuen ja valvojien kanssa.