Häiriö arvostelupalvelussa 21.-22.3. ja alustava arvostelu

Arvostelupalvelussa oli kuormituksesta aiheutuneita ongelmia 21.-22.3.2020. Palvelu oli häiriöiden ja korjaustoimenpiteiden johdosta osittain pois käytöstä lauantaina klo 16:een saakka ja sunnuntaina noin tunnin ajan. Ongelmakohta on paikallistettu ja korjattu. Muiden ongelmien varalta tilannetta seurataan.

Opettajat voivat tarvittaessa käyttää kaksi päivää enemmän niiden kokeiden alustavaan arvosteluun, joiden palautuspäivä olisi alustavan arvostelun aikataulun mukaan ollut ma 23.3., ti 24.3. tai ke 25.3.

Lautakunta pahoittelee tilannetta ja siitä lukioille aiheutuvaa ylimääräistä työtä.

Alustavan arvostelun aikataulu on ilmoitettu lukioille toimitetussa muistilistassa. Muutetuista koepäivistä huolimatta alustavan arvostelun voi tehdä aiemmin ilmoitettujen päivämäärien mukaisesti. Tavanomainen viikon arvosteluaika ei olisi kohtuullinen tiivistetyn ylioppilaskoeviikon yhteydessä. Jos yksittäisellä opettajalla on alustavasti arvosteltavina kahden tai useamman aineen suorituksia, lasketaan aineiden koesuoritusten lukumäärät yhteen arvioitaessa lukion oikeutta pidennettyyn arvosteluaikaan. Valitettavasti lautakunta ei voi antaa systemaattista lisäaikaa vaarantamatta kevään 2020 ylioppilastutkinnon tulosten valmistumista. Jos lukiolla on poikkeuksellisia aikatauluhaasteita, rehtori voi neuvotella poikkeusaikataulusta lautakunnan kanssa.

Tiedotetta päivitetty 23.3.2020 klo 13.40 täsmennyksellä lisäajasta.

Asiasta on tiedotettu lukioita myös sähköpostitse 23.3.2020

 

Päivitetty 21.3.2020 klo 16.50: Tiedote häiriöstä ja alustavan arvostelun lisäajasta julkaistu

 

Aikaisemmat päivitykset:

Päivitetty 21.3.2020 klo 13.10: Häiriötilanne jatkuu vielä. Selvitys- ja korjaustyö meneillään. Pahoittelemme tilannetta.

Päivitetty 21.3.2020 klo 11.25: Arvostelupalvelu toimii taas normaalisti.

Arvostelupalvelussa on tällä hetkellä häiriö. Pahoittelemme häiriötä ja selvittelemme asiaa.