Saamen äidinkielen ja kirjallisuuden koepäivä

Kevään ylioppilastutkinto päättyi tänään saamen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeisiin. Yhteensä kahdeksan kokelasta oli ilmoittautunut kokeisiin. Heistä neljä osallistui pohjoissaamen kokeeseen ja neljä inarinsaamen kokeeseen. Kokeet järjestettiin kolmessa lukiossa.