Arvostelupalvelussa virhetilanne 1.4. klo 18.54–21.48

Ylioppilastutkintolautakunnan arvostelupalvelussa oli virhetilanne 1.4. klo 18.54–21.48. Päivityksessä tapahtuneen virheen vuoksi kokelaiden suorituksissa ei ollut kyseisellä aikavälillä nähtävissä Abitin omalla kaavatyökalulla tehtyjä merkintöjä. Virhetilanne ei koske muita vastaustyyppejä. Virhetilanteen aikana tai välittömästi sen jälkeen 30 opettajaa teki alustavassa arvostelussa 360 pistekirjausta yksittäisiin tehtäviin tai tehtävän osioihin. Virhetilanteen aikana myös sensorit tekivät 989 pistekirjausta yksittäisiin tehtäviin tai tehtävän osioihin. Niitä lukioita ja sensoreita, jotka tekivät mahdollisesti virheellisen tiedon varassa pistekirjauksia, tiedotetaan tilanteesta erikseen ja pyydetään tarkastelemaan ja korjaamaan virheelliset pistekirjaukset.

Lautakunta tiedottaa sähköpostitse niitä lukioita, joiden opettajat ovat tehneet pistekirjauksia virhetilanteen aikana tai välittömästi sen jälkeen.

Opettajia pyydetään tarkastelemaan ja korjaamaan alustavassa arvostelussa annettuja pisteitä siltä osin kuin mahdollista. Kun tarkastelu ja mahdolliset korjaukset on tehty, suoritukset voi palauttaa lautakuntaan. Niissä kokeissa, joiden palautuspäivä olisi alustavan arvostelun aikataulun mukaan ollut ke 1.4., to 2.4. tai pe 3.4., suoritukset voi palauttaa tarvittaessa ma 6.4. Mahdolliset virhekirjaukset eivät vaikuta kokelaiden lopulliseen arvosteluun, sillä sensorit antavat kaikille kokelaille pisteet arvostelukriteerien mukaisesti.

Ylioppilastutkintolautakunta pahoittelee tapahtunutta virhettä ja lukioille aiheutuvaa ylimääräistä työtä.