Syksyn ylioppilastutkinnon koepäiviä muutetaan koronavirustilanteen mahdollisen jatkumisen vuoksi

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa syksyn 2020 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärään koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi.

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen syksyllä myös koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa aiempaa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelas voi syksyn 2020 tutkinnossa halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa erityisesti niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat keväällä oman sairastumisen, aikaistettujen koepäivien tai muun syyn vuoksi.

Uudet koepäivät ovat:

ma 14.9.
alkuperäiset kokeet jaettu
kemia, terveystieto
ke 16.9.
alkuperäiset kokeet jaettu
vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
to 17.9.
uusi koepäivä
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede
pe 18.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
ma 21.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 22.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 24.9.
alkuperäiset kokeet jaettu
filosofia, biologia
pe 25.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
ma 28.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä
italia
portugali
latina
saame
ti 29.9.
uusi koepäivä
psykologia, historia, fysiikka
ke 30.9. saamen äidinkielen koe
to 1.10.
uusi koepäivä
vieras kieli, pitkä oppimäärä
ranska
espanja
saksa
venäjä

”Koepäivien muutoksilla lautakunta valmistautuu syksyn koronavirustilanteeseen. Muutos tehdään nyt keväällä, jotta kokelaat voivat valmistautua ja ilmoittautua haluamiinsa kokeisiin. Lukioilla on myös aikaa toteuttaa tarvittavat järjestelyt”, toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä. Lautakunta tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa ja seuraa koronavirustilannetta. Lautakunta antaa lukioille ohjeita koronavirustilanteeseen varautumisesta erillisellä verkkosivulla.

Kokelaat ilmoittautuvat syksyn kokeisiin omaan lukioonsa 5.6. mennessä. Jos kokelas on tehnyt ilmoittautumisen jo aiemmin, hänen kannattaa ottaa yhteyttä lukioon, jotta hän saa tarvittavat muutokset tehtyä ennen määräaikaa.

Syksyn 2019 ilmoittautumisten perusteella voidaan arvioida, että syksyn 2020 kokeisiin ilmoittautuu noin 40 000 kokelasta noin 80 000:een eri aineiden ja oppimäärien kokeeseen. Valtaosa kokelaista hajauttaa tutkinnossa suoritettavat aineet kahdelle tai kolmelle tutkintokerralle. Syksyn tutkintokerroilla valmistuu noin 3 000 ylioppilasta. Syksyn 2019 tutkinnossa hyväksytyn tai hylätyn kokeen uusimiseen tehtiin noin 14 700 ilmoittautumista. Odotettavissa on, että syksyn 2020 tutkinnossa uusimisten määrä kasvaa jonkin verran.

Uusi aikataulu tasoittaa syksyn kokelasmääriltään suurimpien koepäivien koesuorituksia usealle päivälle. Tämä helpottaa poikkeavien koejärjestelyiden toteuttamista koronavirustilanteen edellyttämällä tavalla. Reaalikokeiden arviolta noin 32 000 ilmoittautumista jakautuvat tasaisesti neljään koepäivään. Englannin pitkän oppimäärän koepäivä jää useissa lukioissa kokelasmäärältään suurimmaksi muiden koepäivien jäädessä kokelasmäärältään merkittävästi pienemmiksi.

Kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa useita vieraan kielen oppimäärän kokeita tai useita samalle päivälle sijoitettuja reaalikokeita vain hajauttamalla tutkinnon suorittamisen kahteen tai kolmeen tutkintokertaan. Vuoden 2019 tutkinnoissa suoritettiin vieraan kielen pitkän oppimäärän yhdistelmiä noin 800 ja noin 20 000 reaaliaineiden koeparia, joita ei ole mahdollista suorittaa yhdellä tutkintokerralla. Uusi aikataulu vähentää vieraan kielen pitkän oppimäärän mahdollisia päällekkäisyyksiä noin 99 % ja reaalikokeissa noin 78 %. Muutos helpottaa niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat keväällä 2020.

  

Haastattelupyynnöt: pääsihteeri Tiina Tähkä puh. 0295 338 201, erityisasiantuntija Robin Lundell puh. 0295 338 242

Muut yhteydenotot: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi