Kevään 2020 ylioppilastutkinnon tulokset

Lehdistötiedote, Helsinki 12.5.2020. Julkaisuvapaa heti.

Keväällä 2020 valmistuu noin 25 100 ylioppilasta

Keväällä 2020 ylioppilaaksi valmistuu noin 25 100 henkilöä. Uusista ylioppilaista noin 400 on suorittanut tutkintonsa pakolliset kokeet jo aiemmin, mutta saanut opintonsa valmiiksi vasta kevään 2020 aikana. Noin 1100 henkilöä on suorittanut tutkinnon kokeet hyväksytysti, mutta ei ole vielä saanut opintojaan valmiiksi. Kaiken kaikkiaan noin 25 800 henkilöä on suorittanut tutkintoonsa kuuluvat pakolliset kokeet hyväksytysti keväällä 2020. 

Kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui kaikkiaan noin 43 000 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä yli 134 000. 

Menestymistä ylioppilastutkinnossa voidaan kuvata useilla eri tavoilla. “Jokainen ylioppilas suorittaa tutkinnon omista lähtökohdistaan. Kaikista arvosanoista voi olla iloinen ja ylpeä!” kannustaa pääsihteeri Tiina Tähkä. 

Kevään 2020 ylioppilaiden paras arvosanapistemäärä on 76, jonka sai yksi henkilö.  Arvosanapisteiden summa ilmentää monipuolista ja korkeatasoista osaamista, jossa laudaturien lisäksi arvostetaan myös muita arvosanoja. Kokelaille lasketaan pisteet tutkinnon arvosanojen perusteella: laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) ja improbatur (0). 

Kevään 2020 ylioppilaista 11 henkilöä sai vähintään 8 laudaturia. Suoritettujen laudaturien määrä ilmaisee huippuosaamista tietyissä tutkintoaineissa. Kun tutkinto on mahdollista hajauttaa kolmelle tutkintokerralle, on siihen teoriassa mahdollista sisällyttää äidinkieli, toinen kotimainen kieli, matematiikka, kuusi reaaliainetta, kolme pitkää kieltä sekä lyhyitä kieliä. Tutkinnon jälkeen suoritettuja kokeita ei lasketa mukaan.

 

Kevään ylioppilastutkinto järjestettiin poikkeuksellisissa oloissa

Kevään 2020 ylioppilastutkinnon kokeet saatiin järjestettyä onnistuneesti koronavirustilanteen laajenemisesta huolimatta. Reaaliaineiden koepäiviä aikaistettiin viikolla, jotta mahdollisimman moni kokelas saisi tutkintonsa suoritettua. Ylioppilastutkintolautakunta kiittää lukioita hyvästä yhteistyöstä ylioppilastutkinnon kokeiden järjestämisessä poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

Espanjassa toimiva Aurinkorannikon suomalainen lukio ei pystynyt järjestämään toisen tutkintoviikon kokeita koronavirustilanteen laajenemisen takia asetetun poikkeustilan ja ulkonaliikkumiskiellon vuoksi.  

Koepäivien tiivistäminen vaikutti niiden 42 989 kokelaan aikatauluihin, jotka olivat ilmoittautuneet reaaliaineiden kokeisiin. Kokeisiin osallistui jonkin verran vähemmän kokelaita kuin kokeisiin oli ilmoittautunut. Keväällä 2020 reaaliaineiden kokeissa 86–91 % ilmoittautuneista kokelaista saapui koetilaisuuteen ja palautti koesuorituksen, kun keväällä 2019 suorituksen palautti 93–98 % ilmoittautuneista. Kokelaiden poisjäämiseen on voinut vaikuttaa aikataulun tiivistämisen lisäksi myös koronavirustilanne. Myös muissa kokeissa osallistumisprosentti on jäänyt jonkin verran edellisvuotta matalammaksi. 

Kokelaat saivat tiedon koepäivien siirrosta lyhyellä varoitusajalla, mutta kokeisiin tarvittava osaaminen on karttunut pidemmän ajan kuluessa lukio-opintojen aikana. Pisterajojen määrittämisessä on käytetty suhteelliseen arvosanojen määrittämiseen perustuvaa SYK-menetelmää. Arvosanojen pisterajat asettuvat sen mukaan, kuinka haastavaksi kyseisen tutkintokerran koe osoittautuu kokeeseen osallistuville kokelaille.  

”Ylioppilastutkinnon suhteellinen arvostelu takaa, että kokelaalla oli yhtä hyvä mahdollisuus saada laudatur kuin edellisenäkin keväänä”, toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä. Jos kokelas ei ole tyytyväinen saamaansa arvosanaan, hän voi uusia hyväksyttyä arvosanaa rajattomasti ja hylättyä arvosanaa kolme kertaa kolmella seuraavalla tutkintokerralla. 

Koulutuksen järjestäjät päättävät ylioppilasjuhlien järjestämisestä ja tiedottavat omia opiskelijoitaan juhlien ajankohdasta. Juhlat järjestetään monessa lukiossa kahdessa osassa: keväällä etäyhteyksien avulla ja syksyllä yhteisöllisesti. Lukiot toimittavat todistukset ylioppilaille ja uusijoille postitse tai muilla keinoin.

Ylioppilastutkintolautakunta toivottaa onnea ja menestystä kevään tuoreille ylioppilaille! “Koronakevään ylioppilaat ovat näyttäneet osaamisensa kovassa paineessa. He ovat onnittelut ja juhlat ansainneet, vaikka osa juhlimisesta jäisikin vasta syksyyn!” toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

 

Tutkinnon tulokset on toimitettu lukioille 12.5.

Ylioppilastutkintolautakunta on toimittanut kevään 2020 ylioppilastutkinnon tulokset lukioille tiistaina 12.5. klo 9.00 lautakunnan sähköisen tutkintopalvelun kautta. Myös kevään 2020 pisterajat on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla. 

Lukio voi ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Jokainen kokelas saa tietää omat tuloksensa omasta lukiostaan lukion ilmoittamasta ajankohdasta alkaen. Kokelaat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa, jos heillä on kysyttävää tuloksista. 

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa keskiviikkona 13.5.2020 klo 9.00 alkaen. Alustavan arvostelun suorittaneet opettajat ja rehtorit näkevät suoritukset lautakunnan arvostelupalvelussa samasta ajankohdasta alkaen.  

Lisätietoja tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla kohdassa Ylioppilastutkinto > Tulokset ja koesuoritukset

Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön. 

Kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi tehdä perustellun oikaisuvaatimuksen 14 vuorokauden kuluessa. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyvät lautakunnan verkkosivuilta.

 

Ylioppilaiden nimien julkaiseminen

Tutkinnon suorittaneiden ylioppilaiden nimiä ei julkaista Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla tietosuojasyistä. Sekä lautakunnalla että lukiolla on kuitenkin oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi sen jälkeen, kun lautakunta on lähettänyt lukiolle tutkinnon tulostiedot ja tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos lukio on esittänyt lautakunnalle tarkistuspyyntöjä tai hakemuksia tutkintotulosten saapumisen jälkeen, on odotettava, että lautakunta on käsitellyt ne, ennen kuin nimet saadaan julkaista. Oikeus nimien luovuttamiseen julkaistavaksi perustuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017, 15 §).  

Jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä lukiota että lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta. Pyyntö on esitettävä hyvissä ajoin ennen tulosten valmistumista.  

Lautakunta luovuttaa tiedotusvälineille maanantaina 18.5. niiden ylioppilaiden nimet, jotka eivät ole kieltäneet nimensä julkaisua. Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt toimitetaan osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. Pyynnöstä tulee ilmetä toimituksellinen tarkoitus ja että pyytäjä edustaa ko. tiedotusvälinettä. Tiedot luovutetaan julkaistaviksi turvapostin välityksellä maanantaina 18.5. aamupäivän aikana.

 

Kevään tutkinnon tilastotietoja julkaistaan 12.5. alkaen

Kevään 2020 ylioppilastutkinnon alustavia tilastoja julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla Tilastot-osiossa tiistaina 12.5. aamupäivällä ja päivitettynä maanantaina 18.5. 

Kevään 2020 ylioppilastutkinnon tiedot vertailulukujen laskemista varten julkaistaan maanantaina 18.5. klo 12. Näistä on laskettavissa oppilaitoskohtaisia lukuja. Ohjeet tutkinnon tietojen lataamiseen löytyvät Tilastot-osiosta. 

Kokelas valmistuu ylioppilaaksi, kun hän on suorittanut ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai laissa määritellyn muun tutkinnon tai koulutuksen. Ennen 1.8.2019 saakka voimassa olleen lain mukaan tutkinto valmistui, kun pakolliset kokeet oli suoritettu, eikä tutkintoon voinut lisätä kokeita sen jälkeen. Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivujen tilastotaulukoissa esiintyy toistaiseksi vanhan lain mukaisia tietoja.

 

Liitteet ja lisätiedot

Kevään 2020 pisterajat

Tutkintotulokset ja koesuoritukset

Oikaisuvaatimus

Ylioppilastutkinnon tilastot 

Tiedot vertailulukujen laskemista varten

Päivittyvä tiedotussivu: Koronaviruksen leviämiseen varautuminen 

Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi 

Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi 

Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi 

Tilastot ja tiedot parhaista tutkinnoista: aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi

 

Ylioppilastutkintolautakunta

Ylioppilastutkintolautakunta vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta ja järjestämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tällä hetkellä lautakunnassa on 25 jäsentä ja n. 350 apujäsentä. Ylioppilastutkinnon hallinnosta ja teknisestä toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Kansliassa työskentelee n. 25 virkamiestä.