Koesuorituskopioissa ilmoitettu yhteispistemäärä virheellinen osassa kokeita

Keskiviikkona 13.5. klo 9 julkaistuissa kevään ylioppilaskokeiden koesuorituskopioissa on virhe. Suorituskopioissa ilmoitetusta yhteispistemäärästä puuttuvat keskitetysti arvosteltujen tehtävien pisteet, jos kokeessa on ollut tämän tyyppisiä tehtäviä. Yksittäisten tehtävien pisteet ovat oikein myös keskitetysti arvosteltavien tehtävien osalta. Suorituskopiot ovat nähtävillä kokelaille Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa ja opettajille Ylioppilastutkintolautakunnan arvostelupalvelussa.

Virhe koskee pdf-muotoisia suorituskopiota. Ylioppilastutkintorekisterissä tiedot ovat oikein ja arvosanat on laskettu oikeiden pistemäärien mukaan. Myös Oma Opintopolku -palvelussa arvosanan vieressä näkyvä kokeen pistemäärä on oikein. 

Vika on paikallistettu ja sitä korjataan. Uudet suorituskopiot tulevat nähtäville Oma Opintopolku -palvelussa ja arvostelupalvelussa vaiheittain korjauksen edetessä. Kaikki uudet suorituskopiot ovat valmiita arviolta 14.5. klo 15 mennessä. Tätä tiedotetta päivitetään, kun kaikki uudet suorituskopiot ovat saatavilla.

Virheen johdosta kaikkien kokeiden arvostelua koskevien oikaisuvaatimusten viimeinen jättöpäivä on 28.5.2020. 

Ylioppilastutkintolautakunta pahoittelee virhettä.

Päivitys 14.5.2020 klo 18.40: Uudet, korjatut suorituskopiot olivat kaikki nähtävillä 14.5. klo 9 mennessä.