Todistusten saapuminen lukioihin viivästyy

Ylioppilastutkintotodistukset saapuvat lukioihin vasta toukokuun lopussa. Viive johtuu ongelmista postinkulussa.

Tilanne voi viivästyttää todistusten toimittamista ylioppilaille ja muille todistuksen saajille. Lukio tiedottaa kokelaille todistusten toimittamistavoista ja -ajankohdista. Todistusta ei ole mahdollista saada Ylioppilastutkintolautakunnasta.

Lautakunta pahoittelee tilannetta.