Lyhyen matematiikan arvostelussa muutoksia

Lyhyen matematiikan kevään 2020 kokeen arvostelua on korjattu Ylioppilastutkintolautakunnan itseoikaisuna. Itseoikaisulla tarkoitetaan viranomaisen menettelyä, jolla aiemmin tehtyä päätöstä korjataan ilman hakijan erillistä pyyntöä. Lisäksi muita korjauksia on tehty kokelaiden tekemien oikaisuvaatimusten ja lukion tekemien tarkistuspyyntöjen perusteella. 

Lautakunta on tiedottanut sähköpostitse niitä lukioita, joiden kokelaita piste- ja arvosanamuutokset koskevat. Kokelaat saavat tiedon mahdollisista muutoksista omasta lukiostaan. Kokelaat näkevät päivitetyt tietonsa myös Oma Opintopolku -palvelusta. 

Ylioppilastutkintolautakunta pahoittelee tapahtunutta virhettä ja lukioille ja kokelaille aiheutuvaa ylimääräistä työtä. Lautakunta seuraa jatkuvasti sensoroinnin laatua ja kehittää laadunvarmistusprosessia. Lopullisen arvostelun yhdenmukaisuutta kehitetään sekä koko lautakunnan että kunkin ainejaoksen tasolla. Mahdollisuus oman koesuorituksen tarkastelemiseen ja oikaisuvaatimusprosessi ovat tärkeä osa kokelaiden oikeusturvaa.

Matematiikan lyhyen oppimäärän koe

Kokeen jälkeen tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittelyssä paljastui kaksi näppäilyvirhettä lautakunnan keskitetysti arvostelemissa tehtävissä. Virheet olivat tehtävissä 1.6 ja 2.3. Virheet korjattiin oikaisuvaatimuksen tehneelle ja lisäksi itseoikaisuna muille saman vastauksen jättäneille kokelaille. Korjauksen seurauksena kunkin kokelaan pistemäärä nousee yhdellä pisteellä. Valitettavasti virheet eivät ilmenneet lopullisen arvostelun aikana tehdyssä laadunvarmistuksessa, vaan kokelaille päätyi virheellisiä tuloksia.

Matematiikan lyhyen oppimäärän kokeessa 63 kokelaan keskitetysti arvosteltujen koesuoritusten  arvostelua on korjattu. Arvosana nousi viidellä kokelaalla. Koesuorituksesta voi tarkastella arvosteluperusteiden mukaisia pisteitä tehtäväkohtaisesti. 

Toimintaohjeet kokelaille, joita muutokset koskevat

Kokelaiden tulee seurata ensisijaisesti oman lukionsa sähköistä viestintää. Kokelaat voivat myös itse katsoa tietonsa Oma Opintopolku -palvelusta. Kirjautuminen vaatii pankkitunnuksen, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin. Ylioppilastutkintolautakunta ei anna kokelaskohtaisia piste- ja arvosanatietoja puhelimitse.

Jos kokelas on ilmoittautunut syksyn 2020 ylioppilastutkintoon ja haluaa mitätöidä ilmoittautumisensa tai tehdä muutoksia ilmoittautumistietoihinsa, hänen tulee olla yhteydessä oman lukionsa rehtoriin.

Jos kokelaiden saamissa todistuksissa on virheitä, virheellisten todistusten tilalle annetaan maksutta uusi todistus. Todistus toimitetaan lukioon. 

Myös itseoikaisuna korjatusta arvostelusta voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada tieto muuttuneesta arvostelusta. Kokelaan tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajan tulee tässä tapauksessa ottaa yhteyttä lautakuntaan (lautakunta@ylioppilastutkinto.fi). 

Tieto muuttuneesta arvosanasta tai kokonaispistemäärästä on suomalaisten korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten käytössä. Jos kokelas on hakenut opiskelupaikkaa, jossa tulokset otetaan huomioon ja jonka hakuaika on jo mennyt umpeen, hänen tulee olla yhteydessä oppilaitokseen ja varmistaa, miten tilanteessa tulee toimia.

 

Lisätietoja:

- Koesuoritukset nähtävillä Oma Opintopolku -palvelussa (https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/)

- Kokelaiden yhteydenotot: oma lukio

- Mediayhteydenotot: pääsihteeri Tiina Tähkä, puhelin 0295 338 201