Syksyn 2021 ylioppilastutkinnon koepäivät

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt syksyn 2021 ylioppilastutkinnon koepäivät. Syksyn 2021 ylioppilastutkinto järjestetään maanantain 13.9. ja keskiviikon 29.9. välisenä aikana. Koepäivät ovat nähtävillä lautakunnan verkkosivuilla.

Koepäivien aikataulun laadinnassa otetaan huomioon muun muassa opiskelijoiden jaksaminen, koejärjestelyiden toteuttaminen ja suurten kokeiden arvostelun vaatima aika. Koepäivien aikataulu vaikuttaa sekä tutkinnon tulosten valmistumisajankohtaan että lukioiden työskentelyaikatauluihin. Syksyn ylioppilastutkinnon tulosten tulee olla valmiina hyvissä ajoin marraskuussa, jotta kokelaat ehtivät ilmoittautua kevään ylioppilaskokeisiin ja tulokset saadaan myös opiskelijavalintapalveluiden käyttöön. Alustavaan ja lopulliseen arvosteluun on kuitenkin varattava riittävästi aikaa.

Laadukas arvostelu on vertailukelpoisten tutkintotulosten edellytys, ja tämä myös mahdollistaa tulosten hyödyntämisen opiskelijavalinnassa. Syksyn ylioppilastutkinnon tulokset luovutetaan kokelaiden ja lukioiden tietoon sekä opiskelijavalintaan viikolla 46, ja syksyn ylioppilasjuhlia vietetään joulukuun alussa.

Kevään 2020 tutkinnosta lähtien kokelasmäärältään suurimpien tutkintoaineiden kokeet on sijoitettu tutkintokauden alkupuolelle. Näin varmistetaan, että opettajien tekemään alustavaan arvosteluun ja osittain sen kanssa päällekkäin tapahtuvaan sensorointiin on käytettävissä kohtuullinen aika. Alustavan arvostelun määräajoissa otetaan huomioon, että joissakin lukioissa voi olla arvosteltavana suuri määrä kokelaita opettajaa kohden. Alustavan arvostelun loppuunsaattamisessa voidaan ottaa huomioon myös muita poikkeustilanteita tapauskohtaisesti.

Syksyn 2018 tutkinnosta lähtien joitakin kokeita on sijoitettu peräkkäisille päiville. Kokeiden järjestäminen peräkkäisinä päivinä lyhentää tutkintokertaa ja helpottaa lukioiden käytännön järjestelyjä, kuten kokelasmääriltään suurten tutkintoverkkojen rakentamista. Peräkkäisinä päivinä järjestettävät kokeet vaikuttavat kuitenkin samalla kokelaiden palautumismahdollisuuksiin. Kokelaat suorittavat kokeita pääosin hajautetusti, jolloin tutkintoon kuuluvat neljä pakollista koetta ja kokelaan mahdollisesti valitsemat ylimääräiset kokeet suoritetaan 1-3 tutkintokerralla. Syksyn 2019 ilmoittautumistietojen perusteella laskettuna noin 7 % kokelaista suorittaisi kokeita peräkkäisinä päivinä syksyllä 2021. Syksyisin yleensä yli 80 % kokelaista kirjoittaa 1–2 ainetta.

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa koepäivien aikataulujen toimivuutta ja vaikutusta ilmoittautumisiin.