Alustavia tietoja syksyn 2020 ylioppilastutkinnon ilmoittautumisista

Syksyn 2020 tutkintoon on ilmoittautunut noin 46 400 kokelasta, noin 6 000 enemmän kuin syksyllä 2019. Ilmoittautumisia on noin 97 800 eri aineissa ja oppimäärissä, noin 21 000 enemmän kuin vuosi sitten. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan.

“Syksyn 2020 kokeisiin osallistuu paljon sekä ensikertalaisia että uusijoita. Koronatilanne, korkeakoulujen opiskelijavalinta ja kasvaneet uusimismahdollisuudet saattavat vaikuttaa kokelaiden suunnitelmiin. Osa kokelaista siirsi kokeiden suorittamista keväältä syksyyn. Osa kokelaista haluaa näyttää osaamisensa uusissa aineissa tai uusia aiemmin suoritetun kokeen ”, toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Nämä syksyn 2020 ilmoittautumistiedot ovat alustavia, eivätkä ne ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien osallistumistietoihin, joissa on otettu huomioon myöhemmin tehdyt mitätöinnit ja muut muutokset ilmoittautumistietoihin.

Pylväsdiagrammissa esitettynä taulukon tiedot

Taulukko. Ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon kevät 2017 - syksy 2020.

  kevät 2017   syksy 2017   kevät 2018  syksy 2018  kevät 2019   syksy 2019   kevät 2020   syksy 2020, alustava  
Ensimmäinen ilmoittautuminen  109 018 59 584  109 819  60 507  108 640  62 372  109 889  66 271 
Hylätyn uusinta 2 903  2 734  2 988  3 382  2 969  3 835  3 671  4 561 
Hyväksytyn uusinta  12 284 6 505  14 108  7 159  12 601  10 767  18 383  26 958 
Yhteensä  124 205 68 823  126 915  71 048  124 210  76 974  131 943  97 790 

Kaikkien kokelaiden on ollut mahdollista uusia hyväksyttyjä kokeitaan rajoituksetta syksyn 2019 tutkinnosta alkaen. Kokelaat, joilla tutkinnon suorittaminen on kesken, voivat uusia hylätyn kokeen kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana.

Kevään 2020 ylioppilastutkinto järjestettiin poikkeuksellisissa oloissa. Reaaliaineiden koepäiviä aikaistettiin viikolla, jotta mahdollisimman moni kokelas sai tutkintonsa suoritettua koronavirustilanteen laajenemisesta huolimatta. Kokeisiin osallistui jonkin verran vähemmän kokelaita kuin kokeisiin oli ilmoittautunut.

Kevään tiivistettyyn ylioppilastutkintoviikkoon osallistuneilla kokelailla on mahdollisuus uusia koe syksyn tutkinnossa ilman koekohtaista maksua. Hallitus varasi lisätalousarviossa tätä tarkoitusta varten määrärahan. Koekohtaista tutkintomaksua ei peritä kokelaalta reaaliaineiden, toisen kotimaisen kielen, matematiikan ja pitkän vieraan kielen kokeista, joista kokelas on maksanut koekohtaisen maksun keväällä 2020. Näitä ilmoittautumisia on syksyllä 2020 noin 17 000.

Ylioppilastutkintolautakunta muutti syksyn 2020 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärään koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi. Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen syksyllä myös koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa aiempaa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelas voi syksyn 2020 tutkinnossa halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa erityisesti niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat keväällä oman sairastumisen, aikaistettujen koepäivien tai muun syyn vuoksi.

Lisätietoja

Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi

Muut yhteydenotot: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Tilastot ilmoittautumisista julkaistaan elokuun lopussa