Sähköisen asioinnin etusivua päivitetty

Lautakunnan lukioille suunnatun sähköisen asiointipalvelun etusivunäkymä on uudistunut. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää lautakuntaan lähetettävien hakemusten ja muiden lomakkeiden hallintaa lukioissa. Itse lomakkeisiin ei ole tullut muutoksia. Sähköisen asioinnin käyttöohjetta on päivitetty vastaamaan muutoksia.

Sähköisen asioinnin ohjeet ja kirjautuminen palveluun