Syksyn ylioppilastutkinto alkaa

Lehdistötiedote, Helsinki 9.9.2020, julkaisuvapaa heti.

Syksyn 2020 ylioppilastutkinto järjestetään 14.9.-1.10.2020.

Tutkintoon on ilmoittautunut noin 46 500 kokelasta, mikä on noin 7 000 enemmän kuin syksyllä 2019. Ilmoittautumisia on noin 98 000 eri aineissa ja oppimäärissä, noin 20 000 enemmän kuin vuosi sitten. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ylioppilastutkinnon kokeita järjestetään noin 400 lukiossa ja niiden toimipisteissä.

“Syksyn 2020 kokeisiin osallistuu paljon sekä ensikertalaisia että uusijoita. Koronatilanne, korkeakoulujen opiskelijavalinta ja lisääntyneet uusimismahdollisuudet vaikuttavat kokelaiden suunnitelmiin”, toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Kevään 2020 ylioppilastutkinto järjestettiin poikkeuksellisissa oloissa. Reaaliaineiden koepäiviä aikaistettiin viikolla, jotta mahdollisimman moni kokelas sai tutkintonsa suoritettua koronavirustilanteen laajenemisesta huolimatta. Kevään tiivistettyyn ylioppilastutkintoviikkoon osallistuneilla kokelailla on mahdollisuus uusia koe syksyn tutkinnossa ilman koekohtaista maksua.

Vuosi sitten voimaan tulleen uuden ylioppilastutkintolain myötä kaikkien kokelaiden on mahdollista uusia hyväksyttyjä kokeitaan rajoituksetta. Kokelaat, joilla tutkinnon suorittaminen on kesken, voivat uusia hylätyn kokeen kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana. Syksyllä 2020 on noin 27 000 ilmoittautumista hyväksytyn kokeen uusintaan ja noin 4 500 ilmoittautumista hylätyn kokeen uusintaan.

Syksyn tutkinnossa käytössä jaetut koepäivät

Ylioppilastutkintolautakunta muutti syksyn 2020 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärän koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi. Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen syksyllä myös koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa aiempaa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä.

"Lukioilla on jo kokemusta viime kevään poikkeustilanteesta ja sen pohjalta varautumissuunnitelmia on päivitetty, jotta syksyn kokeet sujuisivat hyvin", toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Lautakunta seuraa koronavirustilannetta ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Mahdollisissa tartunta- ja karanteenitilanteissa lukiot toimivat terveysviranomaisten ohjeiden mukaan.

Digitaalisen ylioppilaskokeen järjestelyt

Ylioppilastutkinnon kokeet suoritetaan kannettavilla tietokoneilla. Kone voi olla joko kokelaan oma, lainattu tai lukion. Koetilanteessa kone käynnistetään USB-muistilta. USB-muistilla oleva käyttöjärjestelmä korvaa koneen oman käyttöjärjestelmän kokeen ajaksi. Koneen oma käyttöjärjestelmä ja kovalevy säilyvät muuttumattomina kokeen aikana. Kokeen aikana kokelaiden koneet ovat kytkettynä koetilan paikallisen tutkintoverkon kautta koetilan palvelimeen. Tutkintoverkosta ei ole yhteyttä koetilan ulkopuolisiin verkkoihin. Kokelaan vastaukset tallentuvat jatkuvasti automaattisesti sekä koetilan palvelimelle että varapalvelimelle. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kokelaalle voidaan esimerkiksi vaihtaa varakone, jotta kokelas voi jatkaa koetta siitä mihin jäi. Lautakunnan puhelinpäivystys neuvoo lukioita kaikissa kokeen järjestämiseen liittyvissä tilanteissa.

 

Liitteet ja lisätiedot

Syksyn koepäivät 

Syksyn 2019 ja 2020 ylioppilastutkintoon ilmoittautuneiden määrät kokeittain (pdf) 

Digitaalinen ylioppilastutkinto 

Koronaviruksen leviämiseen varautuminen 

Toimintaohjeita kokelaalle, joka ei pääse osallistumaan ylioppilastutkinnon kokeeseen koronavirustilanteen takia 

 

  • Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi
  • Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi
  • Tilastot: aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi
  • Muut yhteydenotot: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi