Reaaliaineiden koepäivä: kemia ja terveystieto

Syksyn 2020 ylioppilastutkinto alkoi tänään kemian ja terveystiedon kokeilla. Yhteensä 10 829 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin. Tutkinto järjestetään noin 400 lukion eri toimipisteissä ja näiden useissa tutkintoverkoissa.  

Syksyn tutkinnossa kaksi reaalikoepäivää on jaettu neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärän koepäivä kahdeksi koepäiväksi. Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen syksyllä koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa aiempaa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Lukioille on annettu ohjeita ja neuvoja siitä, miten koronatilanne voidaan ottaa huomioon kokeiden järjestelyissä.  

Muutamassa lukiossa oli kokeen alkuvaiheessa puolesta tunnista tuntiin kestäneitä viivästyksiä tutkintoverkon ja koetilan palvelimien ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika.  Kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut joitakin kymmeniä yhteydenottoja, mikä on tavanomainen määrä tutkintopäivinä.  

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi. 

Syksyn tutkinto alkaa -lehdistötiedote