Englannin pitkän oppimäärän koe

Syksyn ylioppilastutkinto jatkui tänään englannin pitkän oppimäärän kokeella. Kokeeseen oli ilmoittautunut 21 670 kokelasta. Syksyn tutkinnossa vieraan kielen pitkän oppimäärän koepäivä jaettiin kahdeksi koepäiväksi.  Muiden vieraiden kielten (saksa, ranska, espanja, venäjä) pitkän oppimäärän kokeet kirjoitetaan 1.10.  

Muutamassa lukiossa oli kokeen alkuvaiheessa puolesta tunnista tuntiin kestäneitä viivästyksiä koeverkon ja koetilan palvelimien ongelmien takia. Yhdessä lukiossa kokeen alku viivästyi yli tunnin koetilan palvelimiin ja koeverkkoon liittyneiden teknisten ongelmien takia. Viivästys koski noin 70:ää kokelasta.  
Ongelmia selvitettiin yhteistyössä lukioiden teknisen tuen ja valvojien kanssa. Kokelaille hyvitetään ongelmien selvittämiseen kulunut aika.  

Muutamilla kokelailla oli koepäivän aikana lyhyitä viivästyksiä esimerkiksi kuulokeongelmien takia. Lautakunnan tekniseen tukeen tuli päivän aikana noin sata yhteydenottoa, mikä on normaali tilanne. Vain yksittäisissä tapauksissa kokelaan koetilaisuus keskeytettiin tilanteen selvittämisen ajaksi.  

Lautakunta kiittää lukioita hyvästä yhteistyöstä ylioppilastutkinnon järjestämisessä. 

Syksyn tutkinto alkaa –lehdistötiedote