Kevään 2021 ylioppilastutkinto sujui hyvin koronatilanteesta huolimatta

Kevään 2021 ylioppilastutkinnon kokeet järjestettiin onnistuneesti kaikissa lukioissa. Kevään tutkintoon oli ilmoittautunut kaikkiaan noin 46 650 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Kokeet järjestettiin noin 400:ssa lukiossa ja niiden eri toimipisteissä.

Kevään 2021 ylioppilastutkinto oli jo kolmas tutkintokerta, joka järjestettiin poikkeuksellisissa oloissa koronavirustilanteen vuoksi. Ylioppilastutkintolautakunta antoi lukioille ohjeita koejärjestelyistä, lähikontaktien vähentämisestä ja maskien käytöstä. Lautakunta muutti kevään 2021 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaettiin neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä kahdeksi koepäiväksi.

Kokelaat tekivät noin 137 900 koesuoritusta eri aineiden ja oppimäärien kokeissa. Kokelas oli poissa kokeesta noin 5,2 %:ssa alkuperäisistä ilmoittautumisista. Keväällä 2020 vastaava osuus oli noin 5,6 % ja syksyllä 2020 noin 14,5 %. Kokelas voi hakea kokeen jälkeen ilmoittautumisen mitätöimistä, jos hän on esimerkiksi sairastunut ennen koetta. Tilastotietoa kevään 2021 ilmoittautumisen mitätöinneistä on laskettavissa vasta myöhemmin keväällä, kun kokelaiden hakemukset on käsitelty.

”Kokelaat pääsivät näyttämään hyvin osaamistaan koronatilanteesta huolimatta. Lukioista on tullut tietoja lähinnä yksittäisistä poissaoloista sairastumisten tai karanteenien vuoksi. Jos kokelaan suunnitelmat eivät toteutuneet, lukiosta saa ohjausta, jonka avulla kokelas pääsee suorittamaan kokeita syksyllä”, toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Teknisten järjestelyjen osalta kokeet sujuivat lähes ongelmitta. Lukiot olivat valmistautuneet tutkinnon toimeenpanoon huolellisesti. Muutamissa lukioissa oli joitakin viivästyksiä tai keskeytyksiä tutkintoverkon tai koetilan palvelimien ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika.

Kevään tutkintokerran osallistujamääriltään suurimmat koepäivät olivat äidinkielen ja kirjallisuuden koepäivät 16.3 ja 19.3. Lukutaidon koepäivänä 16.3. järjestettiin myös suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeet. 16.3. kokeisiin oli ilmoittautunut 32 400 kokelasta. Toiseksi suurimpaan eli pitkien vieraiden kielten koepäivään oli ilmoittautunut 23 981 kokelasta, joista 23 000 oli ilmoittautunut englannin pitkän oppimäärän kokeeseen.

Arvostelutyö on lukioissa loppusuoralla ja jatkuu vielä lautakunnassa sensoreiden tekemän lopullisen arvostelun parissa.

Tutkinnon tulokset lähetetään tiistaina 18.5.2021 lukioille , jotka toimittavat ne kokelaille. Tulokset ja kokelaan koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku -verkkopalvelussa 19.5.2021 alkaen.

Lautakunnalla on käynnissä kevään tutkintoa koskevat palautekyselyt kokelaille ja kokeiden järjestämiseen osallistuneelle henkilökunnalle. Kyselyihin toivotaan vastauksia 16.4.2021 mennessä.

Palautekyselyt kevään 2021 tutkinnosta

”Lukioiden rehtorit, opettajat ja muu henkilöstö valmistautuivat hyvin ja järjestivät kokeet vaativissa olosuhteissa. Kokelaat ovat kiitettävästi välttäneet lähikontakteja ja valmistautuneet kokeisiin poikkeuksellisissa olosuhteissa”, toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Ylioppilastutkintolautakunta kiittää lukioita ja kokelaita hyvästä yhteistyöstä ylioppilastutkinnon kokeiden järjestämisessä.

Lisätiedot

Koepäiväkohtaiset tiedotteet

Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

Toimintaohjeita kokelaalle, joka ei pääse osallistumaan ylioppilastutkinnon kokeeseen koronavirustilanteen takia

Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi

Muut yhteydenotot: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi