Uuden tutkintorakenteen koeyhdistelmiä voi kokeilla uudessa verkkopalvelussa

Ylioppilastutkintolautakunta on julkaissut verkossa toimivan palvelun, jolla voi kokeilla, millaisilla koeyhdistelmillä voi valmistua ylioppilaaksi keväällä 2022 voimaan tulevan uuden tutkintorakenteen mukaisesti. Ohjelmalla voi testata, täyttääkö kokelaan valitsema koeyhdistelmä ne kriteerit, joiden mukaan valmistuminen on mahdollista.

Äidinkielen ja kirjallisuuden koe vaaditaan jatkossakin kaikilta kokelailta. Lisäksi kokelaiden, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen, tulee valita vähintään neljä koetta vähintään kolmesta eri aineryhmästä. Aineryhmät, joista kokeita voi valita, ovat matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet ja reaaliaineet. Kokelaat, jotka ovat aloittaneet tutkinnon suorittamisen syksyllä 2021 tai sitä aikaisemmin, suorittavat tutkintonsa loppuun tällä hetkellä voimassa olevan tutkintorakenteen mukaisesti.

Palveluun ei syötetä henkilötietoja tai muita tunnisteita. Palvelun kautta ei voi ilmoittautua ylioppilastutkinnon kokeisiin. Ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittaudutaan suoraan lukioon lukion antamien ohjeiden mukaisesti.

Palvelu ei ota kantaa siihen, onko annettu koeyhdistelmä mahdollista suorittaa ylioppilastutkinnon suorittamiseen käytettävissä olevassa ajassa eli kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Palvelun antama tulos on suuntaa-antava ja siinä saattaa olla virheitä.  Palvelun antama tulos ei sido lautakuntaa. Kokelaiden kannattaa keskustella omasta koeyhdistelmästään ja muista ylioppilastutkintoon liittyvistä asioista oman lukionsa opinto-ohjaajan kanssa.

Palvelua voi kokeilla osoitteessa https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi.

Lue lisää kevään 2022 tutkintouudistuksesta tästä.