Muistutus: Palautekyselyt syksyn 2021 tutkinnosta

Lautakunnalla on käynnissä kaksi palautekyselyä syksyn 2021 tutkinnosta. Toinen kysely on tarkoitettu kokelaille ja toinen kysely kokeiden järjestämiseen osallistuneelle henkilökunnalle, esimerkiksi rehtoreille ja valvojille.

Saatu palaute on tärkeää tutkinnon kehittämisessä, joten lautakunta toivoo saavansa paljon vastauksia kyselyyn.

Kokelaille suunnattu kysely (linkki Webropol-kyselyyn)

Henkilökunnalle suunnattu kysely (linkki Webropol-kyselyyn)

Vastaukset toivotaan 10.10.2021 mennessä. 
 

Syksyn kokeet järjestettiin onnistuneesti kaikissa lukioissa

Ylioppilastutkintolautakunta kiittää lukioita ja kokelaita hyvästä yhteistyöstä ylioppilastutkinnon kokeiden järjestämisessä.

Arvostelutyö on lukioissa loppusuoralla ja jatkuu vielä lautakunnassa sensoreiden tekemän lopullisen arvostelun parissa.

Tutkinnon tulokset lähetetään lukioille 11.11.2021. Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku -verkkopalvelussa 12.11.2021 alkaen.

Syksyn tutkinto alkaa -lehdistötiedote