Muistutus: Palautekyselyt kevään 2022 tutkinnosta

Lautakunnalla on käynnissä kaksi palautekyselyä kevään 2022 tutkinnosta. Toinen kysely on tarkoitettu kokelaille ja toinen kokeiden järjestämiseen osallistuneelle henkilökunnalle, esimerkiksi rehtoreille ja valvojille.

Saatu palaute on tärkeää tutkinnon kehittämisessä, joten lautakunta toivoo saavansa paljon vastauksia kyselyyn.

Kokelaille suunnattu kysely

Henkilökunnalle suunnattu kysely 

Vastaukset toivotaan 10.4.2022 mennessä.