Työnseisausvaroitukset ja ylioppilastutkinto (päivitetty 6.3.2018)

Päivitys 6.3.2018: Sekä viittätoista Helsingin yksityistä lukiota että viittä yliopistojen harjoituskoulua koskeneet työtaistelu-uhat ovat peruuntuneet.

---

Opetusalalla on annettu varoituksia työnseisauksista, joilla voi olla vaikutuksia myös ylioppilastutkinnon kokeiden järjestämiseen. Viittätoista Helsingin yksityistä lukiota koskeva lakkovaroitus kohdistuu kevään tutkinnon tutkintopäiville 12.3., 14.3. ja 16.3. Viiden harjoituskoulun lakkovaroitus kohdistuu tutkintopäivään 14.3.

Työmarkkinaosapuolet käyvät neuvotteluja päästäkseen sopimukseen. Ylioppilastutkintolautakunta seuraa tilannetta, keskustelee työnseisauksien piirissä olevien lukioiden kanssa tutkinnon järjestämisestä ja tiedottaa valtakunnansovittelijaa työnseisauksien vaikutuksista. Lain mukaan ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään samanaikaisesti lukioissa kaksi kertaa vuodessa.

Kokelaiden kannattaa valmistautua rauhassa kokeisiin ja seurata aktiivisesti oman lukion tiedotusta asiasta.

Lisätietoa tilanteen kehittymisestä valtakunnansovittelijan toimiston verkkosivuilta: http://valtakunnansovittelija.fi/ajankohtaista.