Syksyn toinen tutkintoviikko alkoi vieraiden kielten lyhyen oppimäärän kokeilla

Vieraiden kielten lyhyen oppimäärän kokeet sujuivat pääsääntöisesti hyvin. Lautakunnan tekniseen tukeen tuli poikkeuksellisen vähän yhteydenottoja. Kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 1342 kokelasta.

Yhdeksässä lukiossa oli ongelmia ladata koetehtävät sisältävä tiedosto koetilan palvelimelle ennen kokeen alkua. Yhdessä lukiossa kokeet saatiin alkamaan noin tunnin viiveellä. Vieraiden kielten lyhyen oppimäärän koetehtävät sisältävä tiedosto oli kooltaan syksyn tutkintokerran suurin. Kaikki vieraiden kielten kokeet tehtiin nyt digitaalisesti ja kielten kokeissa käytetään paljon audio- ja videomateriaalia, mikä kasvattaa tiedoston kokoa. Tiedosto osoittautui liian suureksi joillekin laitevaatimukset täyttäville palvelimille. Näiden lukioiden kohdalla tilanne ratkaistiin räätälöidyillä, normaalia pienemmillä koetehtävät sisältävillä tiedostoilla.