Syksyn tutkinto sujui hyvin

Syksyn 2018 ylioppilastutkinto päättyi tänään saamen äidinkielen kokeisiin. Yksi kokelas oli ilmoittautunut pohjoissaamen äidinkielen kokeeseen.

Syksyn tutkintoon oli ilmoittautunut yhteensä 37 631 kokelasta 39 kokeeseen.  Koekohtaisia ilmoittautumisia oli yhteensä 71 923. Äidinkielen, fysiikan, kemian, venäjän ja saamen kielen kokeet sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -kokeet kirjoitettiin ensimmäistä kertaa digitaalisesti. Matematiikan kokeet kirjoitettiin viimeistä kertaa paperilla. Kevään 2019 tutkinnosta alkaen kaikki kokeet kirjoitetaan digitaaliseesti.

Syksyn kokeet sujuivat pääosin hyvin. Äidinkielen lukutaidon koepäivänä 17.9. muutamissa lukioissa oli ongelmia virtuaalisten palvelinten käynnistämisessä ja koetehtävien lataamisessa. Yhdessä lukiossa kokeiden alku viivästyi noin 1,5 tuntia. Suuren koetehtävätiedoston lataamiseen liittyvät ongelmat viivästyttivät kokeiden alkua yhdeksässä lukiossa vieraiden kielten lyhyen oppimäärän koepäivänä maanantaina 24.9. Torstaina 27.9. toisen kotimaisen kielen koepäivänä joissakin lukioissa esiintyi kovan tuulen aiheuttamia sähkökatkoja. Kolmessa lukiossa kokeet keskeytyivät noin tunniksi sähkökatkon takia. Koejärjestelmän teknisestä ongelmasta, sähkökatkosta tai vastaavasta syystä johtuneeseen keskeytykseen kulunut aika hyvitetään kokelaille täysimääräisenä. Kaikissa lukioissa kokeet saatiin kuitenkin kaikkina koepäivinä pidettyä ja vastaukset siirrettyä arvosteltavaksi. Lautakunta kiittää lukioita hyvästä ja toimivasta yhteistyöstä syksyn tutkintopäivien läpiviennissä.