Ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnan jäsenet nimetty

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt ylioppilastutkintolautakunnan toimikaudeksi 2019 - 2021. Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.