Uusi ylioppilastutkintolaki hyväksytty

Eduskunta on tiistaina 12.2.2019 täysistunnossaan hyväksynyt uuden lain ylioppilastutkinnosta. Laki astuu voimaan 1.8.2019. Osa uuden lain myötä tulevista muutoksista koskee jo syksyn 2019 tutkintoa. Esimerkiksi osallistumisoikeus suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeeseen muuttuu ja tarkistusarvostelu korvataan oikaisumenettelyllä. Kokeiden uusimismahdollisuuksia lisättiin jo aiemmissa lakimuutoksissa ja ne tulevat voimaan syksyn 2019 tutkinnosta lähtien. Uuden lain voimaantulon myötä lukihäiriön, sairauden tai vamman ja vieraskielisyyden huomioon ottamista ylioppilastutkinnossa koskevat määräykset uudistetaan jo syksyn 2019 tutkintoa varten. Keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkintonsa suorittamisen aloittavilla kokelailla tutkinnon rakenne tulee muuttumaan.

Linkki lakiesitykseen eduskunnan verkkosivuilla