Yleiset määräykset ja ohjeet päivitetty

Ylioppilastutkintolautakunnan yleisiä määräyksiä ja ohjeita on täsmennetty ja muokattu selkeämmiksi. Paperilla suoritettavia kokeita koskevat vanhentuneet määräykset on poistettu. Määräysten ja ohjeiden rakennetta on myös selkeytetty. Nyt julkaistut yleiset määräykset ja ohjeet koskevat kevään 2019 ylioppilastutkinnon toimeenpanoa. Tehdyt muokkaukset eivät aiheuta muutoksia ylioppilastutkinnon toimeenpanoa koskeviin toimintatapoihin jo aiemmin tiedotetun lisäksi.

Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet