Muutoksia erityisjärjestelyihin ja hyvitysmenettelyyn syksystä 2019 alkaen

Eduskunta on hyväksynyt 12.2.2019 uuden lain ylioppilastutkinnon järjestämisestä. Lain astuessa voimaan Ylioppilastutkintolautakunnan on muutettava määräyksiään tutkinnon erityisjärjestelyistä ja hyvitysmenettelystä. Jatkossa ensisijainen tapa ottaa koesuoritusta heikentävä syy huomioon ylioppilastutkinnossa on myöntää erityisjärjestelyjä koetilanteeseen. Hyvitysmenettelyä käytettäisiin vain poikkeustapauksissa, ja se olisi tarkoitettu vain heikoimmassa asemassa oleville. Vieraskielisillä kokelailla olisi jatkossa mahdollisuus hakea erityisjärjestelyä, mutta heille ei myönnettäisi hyvitystä.

Lautakunta on laatinut luonnoksen uusiksi määräyksiksi koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamisesta ylioppilastutkinnossa. Ylioppilastutkintolautakunta on pyytänyt lausuntoja määräysluonnoksesta 6.3.2018 mennessä. Lausunnon voi antaa oikeusministeriön ylläpitämässä lausuntopalvelussa.

Uudet määräykset julkaistaan huhtikuun alussa. Hakemuksia ja lausuntoja syksyn 2019 tutkintoa varten voi kuitenkin valmistella normaalisti sähköisessä asiointipalvelussa. Esimerkiksi lukitestit pysyvät ennallaan ja lomakkeille tallennetut tiedot säilyvät. Lautakunta kehottaa kuitenkin lukioita lähettämään hakemukset lautakunnalle käsiteltäväksi vasta myöhemmin keväällä, jotta lukiot voivat tarvittaessa täydentää hakemuksia vielä ennen niiden lähettämistä. Lomakemuutoksista ja aikataulusta tiedotetaan erikseen.

Uudet määräykset korvaavat Ylioppilastutkintolautakunnan määräykset Sairauden, vamman tai puoltolauseen huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa (26.8.2016), Kuulovamman huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa (16.12.2016), Luku- ja kirjoitushäiriön huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa (16.12.2016) ja Vieraskieliset kokelaat - Ylioppilastutkintolautakunnan määräys rehtoreille ja opettajille (26.8.2016).

Lisätietoja ja tarkemmat perustelut muutosehdotuksille löytyvät lausuntopalvelussa määräysluonnoksen liitteenä olevasta perustelumuistiosta.


Lisätietoja uudesta laista ja määräyksistä: 

pääsihteeri Tiina Tähkä, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi
erityisasiantuntija Thomas Vikberg, thomas.vikberg@ylioppilastutkinto.fi

lukihäiriön huomioon ottaminen: Tiia Kiuru, tiia.kiuru@ylioppilastutkinto.fi
sairauden ja vamman huomioon ottaminen: Markku Rytkönen, markku.rytkonen@ylioppilastutkinto.fi
vieraskielisyyden huomioon ottaminen: Hannele Suominen, hannele.suominen@ylioppilastutkinto.fi