Palvelunumerot lukioille ja kokelaille

Lautakunta on avannut lukioille sekä kokelaille ja huoltajille palvelunumerot, jotka ovat käytössä tulosten julkaisemisen ja koesuoritusten katsomisen ajankohtana 14.-29.11. Yhteydenottojen toivotaan ohjautuvan ensisijaisesti näihin numeroihin.

Kokelaille ja huoltajille: 0295 338 231

- Kokelaiden ja huoltajien yhteydenotot ensisijaisesti omaan lukioon
- koesuorituksen katsominen, ks. ohjeet
- oikaisuvaatimus, ks. ohjeet
- todistusjäljennösten ja -käännösten tilaukset, ks. tilaukset

Lukioille: 0295 338 230

- tutkintotulokset
- tarkistuspyynnöt
- kysymykset koesuorituksista ja oikaisuvaatimuksesta