Kevään 2020 ylioppilastutkinto järjestettiin poikkeuksellisissa oloissa

Kevään 2020 ylioppilastutkinnon kokeet saatiin järjestettyä onnistuneesti lukioiden ja lautakunnan tiiviillä yhteistyöllä 18.3. voimaan tulleesta poikkeustilasta huolimatta. Kevään tutkintoon oli ilmoittautunut kaikkiaan noin 43 000 kokelasta, mikä on noin 3 000 enemmän kuin keväällä 2019. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Kokeet järjestettiin noin 400:ssa lukiossa ja niiden eri toimipisteissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Ylioppilastutkintolautakunnan päätös ylioppilaskirjoitusten aikataulun tiivistämisestä ja reaaliaineiden koepäivien aikaistamisesta viikolla tuli lyhyellä varoitusajalla 13.3. tutkintopäivien ollessa jo käynnissä. Koepäivien tiivistäminen vaikutti ainakin niiden 42 989 kokelaan aikatauluihin, jotka olivat ilmoittautuneet reaaliaineiden kokeisiin. Espanjassa toimiva Aurinkorannikon suomalainen lukio ei pystynyt järjestämään toisen tutkintoviikon kokeita koronavirustilanteen laajenemisen takia asetetun poikkeustilan ja ulkonaliikkumiskiellon vuoksi.

Teknisten järjestelyjen osalta kokeet sujuivat lähes ongelmitta. Lukiot olivat valmistautuneet tutkinnon toimeenpanoon huolellisesti, eikä laajamittaisia ongelmia ilmennyt tutkintopäivien aikana. Lautakunnan tekniseen tukeen tulleiden yhteydenottojen perusteella aikataulun tiivistäminen ei lisännyt teknisiä ongelmatilanteita lukioissa. Ennen tutkinnon alkua lautakunta tiedotti lukioita mahdollisista palvelimien suorituskykyyn liittyneistä ongelmista, mikäli palvelin ja varapalvelin eivät ole nopeudeltaan ja suorituskyvyltään samanlaiset. Lisäksi lukioita ohjeistettiin päivittämään virtuaalisissa palvelimissa käytettävä Naksu-ohjelma ennen tutkinnon alkua.

Kevään tutkintokerran osallistujamääriltään suurimmat koepäivät osuivat heti tutkintoviikkojen alkuun. Suomen ja ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeisiin sekä samana päivänä järjestettyihin suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 30 923 kokelasta. Muutamassa lukiossa oli kokeen alkuvaiheessa alle tunnin kestäneitä viivästyksiä tutkintoverkon ja koetilan palvelimien ongelmien takia. Koepäivän aikana joidenkin kokelaiden koneelle tuli ilmoitus, että tiedostojen varmuuskopiointiin varattu tila oli täynnä. Lukioille lähetettiin erilliset ohjeet tähän tilanteeseen reagoimiseksi. Muina koepäivänä pisimmät katkot tai viivästymiset olivat noin 45 minuutin mittaisia. Koetilan tutkintoverkkoihin liittyneitä ongelmia selvitettiin yhdessä lukioiden kanssa, ja kokelaille hyvitettiin ongelmien selvittämiseen kulunut aika. Myös alkuperäisestä aikataulusta aikaistetut reaaliaineiden koepäivät sujuivat ilman suurempia ongelmia.

Työ jatkuu lukioissa opettajien tekemän alustavan arvostelun parissa ja lautakunnassa sensoreiden tekemän lopullisen arvostelun parissa.

Lautakunnalla on käynnissä kevään tutkintoa koskevat palautekyselyt kokelaille ja kokeiden järjestämiseen osallistuneelle henkilökunnalle. Kyselyt ovat auki 12.4.2020 saakka.

Kokelaille suunnattu kysely (linkki Webropol-lomakkeeseen)

Henkilökunnalle suunnattu kysely (linkki Webropol-lomakkeeseen)

Ylioppilastutkintolautakunta kiittää lukioita hyvästä yhteistyöstä ylioppilastutkinnon kokeiden järjestämisessä poikkeustilan aikana.