Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Forum Criteriorum

Takaisin

29.-30.9.2015, Helsinki, Finlandia-talo

Ylioppilastutkintolautakunta järjesti yhdessä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kanssa kansainvälisen seminaarin, jonka teemana oli kriteeriperustaisuuden vahvistaminen perus- ja toisen asteen koulutuksessa ja arvioinnissa.Seminaarin pääpuhujina oli Benő Csapó (Professor of Education, University of Szeged), Gudrun Erickson (Professor of Education, University of Gothenburg) ja Lip Sin Yue (Director, Assessment Planning and Development, Singapore Examinations and Assessment Board).

Kaikille yhteisten luentojen lisäksi seminaarissa oli rinnakkaisluentoja, joissa kuultiin kutsuesitelmiä mm. seuraavista teemoista: oppimistulosten arviointi, kompetenssien arviointi, ylioppilastutkinto ja muut päättöarvioinnit, tieto- ja viestintätekniikka, opettajankoulutus ja ammatillinen koulutus.

Seminaarin ohjelma

Avaussanat, valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen: Renewing Finland through skills

Key note -esitysten abstraktit

Benő Csapó: Theoretical perspectives and practical constrains in designing a technology-based matriculation examination

Gudrun Erickson: National Assessment in Sweden - a collaborative (ad)venture

Lip Sin Yue: Project Work and Oral Skills Assessment: The Singapore Experience

Rinnakkaisluentojen abstraktit

Tieto- ja viestintätekniikka arvioinnin kehittämisessä

Timo Tossavainen, Itä-Suomen yliopisto: Matemaattisten aineiden osaamisen arvioinnin haasteita ja mahdollisuuksia teknologisissa oppimisympäristöissä

Erkki Sutinen, Turun yliopisto: Hyvä arviointi tekee itsensä tarpeettomaksi

Mikko-Jussi Laakso, Turun yliopisto: Sähköisen arvioinnin mahdollisuudet ja hyödyt – kokemuksia sähköisistä arvioinnista ala-koulusta kansalliseen arviointeihiin saakka

Could criteria solve the problem of grades' comparability?

Jukka Marjanen, Helsingin yliopisto: Grade comparability in the matriculation examination

Sirkku Kupiainen, Helsingin yliopisto: Grading in upper secondary schools and the matriculation examination

Najat Ouakrim-Soivio, OKM & Visnja Rajic, University of Zagreb: Criteria-based evaluation in Finnish and Croatian basic education

Arviointitietämyksen kehittäminen opettajankoulutuksessa

Sari Mullola, Helsingin yliopisto: Temperamentti oppilasarvioinnin haasteena

Arja Virta & Elina Kouki, Turun yliopisto: Arviointia oppimassa. Miten kasvaa arviointitietoiseksi ja -taitoiseksi opettajaksi

Päivi Atjonen, Itä-Suomen yliopisto: Arviointi opettajankoulutuksessa opetussuunnitelmien kertomana

Oppimistulosten arviointi perusopetuksen päättövaiheessa

Markku Hannula, Helsingin yliopisto: Pitkittäistutkimus matematiikkaasenteiden ja oppimistulosten välisestä yhteydestä Suomessa

Raili Hildén, Helsingin yliopisto & Juhani Rautopuro, Karvi: Arvo(sana)n mekin ansaitsemme – taitotasosta riippumatta?

Juhani Rautopuro, Karvi & Elina Harjunen, Karvi: Arviointiympäristö muuttuu – muuttuuko arviointi?

Osaamisen arviointi kansainvälisissä tutkimuksissa

Ari Huhta, Jyväskylän yliopisto: Eurooppalainen viitekehys kielitaidon kriteeriperustaisen arvioinnin tukena

Sari Sulkunen, Jyväskylän yliopisto: Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina

Antero Malin, Jyväskylän yliopisto: Aikuisten osaamisen arviointi

Kriteeriperusteinen arviointi ammatillisessa koulutuksessa

Anu Räisänen, Karvi: Kriteeriperustainen opiskelijan arviointi ja oppimistulosten arviointi ja näiden kehitys ammatillisessa koulutuksessa

Seija Mahlamäki-Kultanen, HAMK: Competence-based curricula in universities of applied sciences

Mari Räkköläinen, Karvi: Luottamus ja luotettavuus ammattiosaamisen näyttöihin perustuvassa oppimistulosten arvioinnissa

Postereita:

Marja Happonen & Jari Lavonen, Helsingin yliopisto: Pedagogical change towards the ICT-based matriculation examination reform

Kimmo Kumpulainen, SkillzUp: SkillzUp tekee jokaisen henkilökohtaisen oppimisen näkyväksi

Lisätietoja:

Virpi Britschgi
suunnittelija
puhelin: 0295 338 238
sähköposti: etunimi.sukunimi@ylioppilastutkinto.fi

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Forum Criteriorum 29.-30.9.2015, Helsinki, Finlandia Hall

The Matriculation Examination Board organizes an international seminar on criteria-based assessment in basic, vocational and upper secondary school education together with the Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC).

The keynote speekers in the seminar will be Benő Csapó (Professor of Education, University of Szeged), Gudrun Erickson (Professor of Education, University of Gothenburg) and Lip Sin Yue (Director, Assessment Planning and Development, Singapore Examinations and Assessment Board).

Besides the plenary sessions there will be parallel sessions with invited lectures e.g. on the following topics: assessment of learning results, assessment of competences, matriculation examination and other final assessments, ICT, teacher training, and vocational education. The programme of the seminar

More information:

Virpi Britschgi
coordinator
phone: +358 295 338 238
email: firstname.lastname@ylioppilastutkinto.fi