Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Toimintaohjeita kokelaalle, joka ei pääse osallistumaan ylioppilastutkinnon kokeeseen koronavirustilanteen takia

Päivitetty 17.8.2021

Miten toimin, jos aion jäädä pois kokeesta?

Ilmoita asiasta mahdollisimman pian lukioon, jossa suoritat kokeita, jotta lukio voi mitoittaa koronavirustilanteen edellyttämät järjestelyt kokeeseen saapuville. Jos päätös askarruttaa, suunnitelmasta kannattaa keskustella rehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa, jotta vaikutukset valmistumiseesi ovat mahdollisimman pieniä. Mahdolliset hakemukset voi tehdä koepäivän jälkeen.

Vaihtoehtoja kokeesta pois jäävälle kokelaalle:

 • Hylätty arvosana, jos jäät pois kokeesta etkä hae mitätöintiä
 • Hakemus ilmoittautumisen mitätöinnistä ja koekohtaisen maksun palautus
 • Hakemus ilmoittautumistietojen muuttamisesta, jos sinun on tarkoitus valmistua ylioppilaaksi syksyllä 2021

 

Millä perusteella ilmoittautumisen mitätöintiä voi hakea?

Ilmoittautumisen mitätöintiin vaaditaan erityisen painava syy. Koronavirustilanteen laajenemisen perusteella ilmoittautumisen mitätöinti ja muutokset ilmoittautumistietoihin tehdään kevennetyllä menettelyllä syksyn 2021 tutkinnon osalta. THL:n, valtioneuvoston ja paikallisten viranomaisten ohjeet edellyttävät kokelailta vastuullista toimintaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Koronavirustilanteen takia tehtyihin hakemuksiin ei tässä tilanteessa vaadita lääkärintodistuksia tai muita terveydenhoidon selvityksiä. Tämä myös vähentää terveydenhuollon kuormittumista lääkärintodistuspyynnöistä.

Perusteet ilmoittautumisen mitätöintiin

Seuraavassa on esitetty koronavirustilanteen laajenemisesta johtuvia perusteita, joilla ilmoittautumisen mitätöintiä voi hakea. Hakemukseen tarvittavat liitteet toimitetaan hakemuksen yhteydessä.

 • Olet sairaana tai karanteenissa tai testattavana koronaviruksen vuoksi.
 • Sinulla on jokin koronavirustartuntaan viittaava oire (linkki THL:n sivuille)
 • Sinulla on jokin muu sairaus tai oire, joka haittaa kokeeseen osallistumista.
 • Tarvitset tai läheisesi tarvitsee erityistä suojaa perussairauden takia. 
 • Olet tulossa ulkomailta tai pitkän etäisyyden päästä kokeeseen.
 • Muu vastaava tilanteeseen liittyvä syy

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • lyhyt perustelu omasta tilanteestasi ja koronavirustilanteen vaikutuksesta kokeiden suorittamiseen
 • tarvittaessa itse tulostettu ote Kanta-rekisteristä tai aiemmin saatu lääkärintodistus tai karanteenipäätös

 

Millä perusteella ilmoittautumistietojen muutosta voi hakea?

Ilmoittautumisen muutos tulee kyseeseen tilanteessa, jossa kokelas ei pääse osallistumaan pakolliseen kokeeseen, johon hän oli ilmoittautunut, ja jokin kokelaan tällä tai aikaisemmalla tutkintokerralla suorittama ylimääräinen koe voidaan vaihtaa pakolliseksi kokeeksi niin, että hän saa tutkintonsa valmiiksi suunnitellun aikataulun mukaan.

Perusteet ilmoittautumistietojen muutokseen

Perusteet ilmoittautumistietojen muutokseen ovat samat kuin ilmoittautumisen mitätöintiin (ks. yllä). Muutos ilmoittautumistietoihin voidaan tehdä vain, jos kokelas olisi alkuperäisen suunnitelmansa mukaan ollut valmistumassa ylioppilaaksi syksyllä 2021, mutta ei tilanteen vuoksi saa tutkintoaan valmiiksi.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • lyhyt perustelu omasta tilanteestasi ja koronavirustilanteen vaikutuksesta kokeiden suorittamiseen
 • tarvittaessa itse tulostettu ote Kanta-rekisteristä tai aiemmin saatu lääkärintodistus tai karanteenipäätös
 • oma selvitys tutkinnon suorittamisen vaiheesta, sisältäen esimerkiksi alkuperäisen hajautussuunnitelman, ja tarpeesta valmistua syksyllä 2021

 

Miten toimitaan, jos syksyllä 2021 kyseessä on ensimmäinen tutkintokertani ja olen poissa kaikista kokeista?

Jos et saavu kokeeseen, saat hylätyn arvosanan. Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Sinun on mahdollista hakea ilmoittautumisen mitätöintiä (katso perusteet yllä).

Jos kaikki syksyn 2021 ilmoittautumisesi mitätöidään, ylioppilastutkintosi suorittaminen ei ole vielä alkanut, ja keväästä 2022 alkaen suoritat ylioppilastutkinnon uuden tutkintorakenteen mukaisesti. 

Jos haluat suorittaa tutkinnon vanhan tutkintorakenteen mukaisesti, älä hae mitätöintiä kaikkiin syksyn 2021 kokeisiin.

Lisätietoa uudesta tutkintorakenteesta saat lukiostasi ja lautakunnan verkkosivuilta Kevään 2022 tutkintouudistus.

 

Miten toimitaan, jos kyseessä on kolmas tutkintokertani ja olen poissa pakollisesta kokeesta?

Jos et saavu kokeeseen, saat hylätyn arvosanan. Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Tämä koskee myös niitä kokelaita, joilla olisi nyt kolmas varsinainen tutkintokerta. Et siis joudu aloittamaan tutkintoa kokonaan alusta.

Jos olit poissa myös ylimääräisestä kokeesta, harkitse erikseen haluatko hakea ilmoittautumisen mitätöintiä kyseisestä kokeesta. Et voi täydentää tutkintoa uusilla aineilla, ennen kuin olet saanut ylioppilastutkintosi suoritettua.

 

Miten toimitaan, jos olen poissa pakollisen hylätyn kokeen kolmannesta uusintakerrasta tai muissa tilanteissa, joissa joutuisin aloittamaan tutkinnon alusta?

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan joudut aloittamaan koko tutkinnon suorittamisen alusta. Jokaisen kokelaan tilanne on kuitenkin syytä katsoa huolella sekä lukiossa että lautakunnassa kaikkien vaihtoehtojen selvittämiseksi. Toimita lukiolle hakemus ilmoittautumisen mitätöimisestä. Lukio lisää hakemukseen selvityksen tilanteestasi mahdollisen tutkinnon uudelleen aloittamisen kannalta.

Keväästä 2022 alkaen ylioppilastutkinto suoritetaan uuden tutkintorakenteen mukaisesti. Lisätietoa uudesta tutkintorakenteesta saat lukiostasi ja lautakunnan verkkosivuilta: Kevään 2022 tutkintouudistus.

 

 

Onko minun pakko tehdä hakemus ilmoittautumisen mitätöinnistä?

Ei ole. Jos et tee hakemusta, saat hylätyn arvosanan siitä kokeesta, josta olet poissa. Hylättyä arvosanaa voi uusia seuraavalla tutkintokerralla, jos sinulla on hylätyn arvosanan uusimiskertoja jäljellä. Hylättyä arvosanaa saa uusia kolme kertaa kolmella seuraavalla tutkintokerralla.

 

Miten haen ilmoittautumisen mitätöintiä tai ilmoittautumistietojen muutosta?

Toimita lukioon tarvittavat tiedot kahden viikon kuluessa koepäivästä, ellei sairastuminen tai koronavirustilanne estä tietojen toimittamista.

 • nimi
 • yhteystiedot: postiosoite, sähköposti ja puhelinnumero
 • mitä koetta hakemus koskee
 • pyydetyt liitteet
 • tilinumero mahdollista koekohtaisen tutkintomaksun palauttamista varten

Lukion tulee toimittaa hakemukset sähköisen asioinnin kautta Ylioppilastutkintolautakunnalle (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi). koepäivien jälkeen. Tutkinnon valmistumiseen vaikuttavat muutoshakemukset toimitetaan 13.10. mennessä, jotta ne ehditään käsitellä ennen tulosten julkaisemista. Muut hakemukset, kuten ilmoittautumisen mitätöinnit, voi toimittaa lukion toiminnan ja koronavirustilanteen osalta tarkoituksenmukaisessa aikataulussa.

 

Milloin saan tiedon päätöksestä hakemukseeni?

Tutkinnon valmistumiseen liittyvät hakemukset pyritään käsittelemään ennen tutkintotulosten valmistumista. Muiden hakemusten käsittely riippuu koronavirustilanteesta  ja hakemusten määrästä. Päätös tulee kokelaalle ja lukiolle postitse.

Jos kokelaan ilmoittautuminen kokeeseen mitätöidään, hänelle palautetaan koekohtainen tutkintomaksu. Maksun palautus tapahtuu annettuun tilinumeroon todennäköisesti 3-6 viikon kuluessa päätöksestä. 

 

Lautakunnan tiedotussivu koronavirukseen varautumisesta