Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

(Videorna med svensk text nedan.)

Monta tapaa onnistua matematiikan kokeessa

Matematiikan ylioppilaskokeet digitalisoituvat keväällä 2019. Onnistuneen matematiikan koesuorituksen voi tehdä monella eri tavalla. Kokelaan tehtävä säilyy ennallaan: hänen on vakuutettava YTL:n sensori vastauksensa paikkansapitävyydestä kuvaamalla looginen päättelyketju lähtötilanteesta ratkaisuun. Vastausta voi luonnostella kynällä ja paperilla, mutta lopullinen koesuoritus täytyy koota tietokoneen vastausikkunaan hyödyntäen YTL:n kaavaeditoria ja kuvankaappauksia oheisohjelmista.

Ylioppilaskokeisiin voi valmistautua Abitti-kurssikoejärjestelmällä, joka sisältää samat toiminnalisuudet kuin varsinainen ylioppilastutkinnon koejärjestelmä. Oheisissa videoissa näytetään, miten Abitti taipuu matematiikan kokeessa vastaamiseen. Samalla tavalla kokelaat vastaavat matematiikan kokeisiin kevällä 2019.

Lisätietoa

Många sätt att lyckas i matematikprovet

Studentproven i matematik digitaliseras våren 2019. En lyckad provprestation kan skapas på många sätt. Examinandens uppgift är precis som tidigare att övertyga SEN:s censor om att hens svar är korrekt genom att beskriva en logisk härledning från startläge till lösning. Svaren kan skisseras med papper och penna, men i den slutliga provprestationen skall svaret sammanställas i svarsfältet genom att uttnytja SEN:s formeleditor och skärmdumpar från bifogade program.

Man kan förbereda sig för studentproven genom Abitti-kursprovsystemet, som innehåller samma funktionaliteter som det riktiga provsystemet. I videorna nedan visas hur Abitti kan användas i matematikprov. På samma sätt svarar examinanderna i matematikprovet i studentexamen våren 2019.

Tilläggsinformation