Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Erityisjärjestelyt

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta voidaan hakemuksesta ottaa huomioon ylioppilastutkinnossa. 

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista koskevat määräykset ja ohjeet (pdf)  (julkaistu 19.2.2021)

Lautakunta antaa erillisellä verkkosivulla toimintaohjeita kokelaalle, joka ei päässyt osallistumaan ylioppilastutkinnon kokeeseen koronavirustilanteen takia.

 

Lautakunta suosittelee sähköisten lomakkeiden käyttöä. Hakemukset ja lausunnot laaditaan sähköisessä palvelussa ja rehtori lähettää ne lautakuntaan palvelun kautta.

Siirry sähköisen asiointipalvelun ohjeisiin lautakunnan verkkosivuilla

 

Paperiset lomakkeet (päivitetty 22.4.2021)

Alla olevien paperisten lomakkeiden käyttöä suositellaan vain mikäli hakemusta ei jostain syystä voi tehdä sähköisen asioinnin kautta.

 

Digitaalisen kokeen järjestäminen näkövammaiselle kokelaalle

Materiaalia koejärjestelyjen harjoittelua varten: