Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Erityisjärjestelyt

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta voidaan hakemuksesta ottaa huomioon ylioppilastutkinnossa. 

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista koskevat määräykset ja ohjeet

Lautakunta suosittelee sähköisten lomakkeiden käyttöä. Hakemukset ja lausunnot laaditaan sähköisessä palvelussa ja rehtori lähettää ne lautakuntaan palvelun kautta.

Sähköinen asiointi

 

Vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellisen hallinnan huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa ja osallistumisoikeus suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen

paperi/pdf-lomake

 

Vanhat (kevään 2019 tutkintoa ja sitä edeltäneitä tutkintokertoja koskeneet) määräykset ja ohjeet

 

Paperiset lomakkeet

Alla löytyvien paperisten lomakkeiden käyttöä suositellaan vain mikäli hakemusta ei jostain syystä voi tehdä sähköisen asioinnin kautta. PDF-lomakkeen tallennusominaisuuden saa käyttöön uusimmilla PDF-lukuohjelmilla (esim. Adobe Reader XI).

 

Digitaalisen kokeen järjestäminen näkövammaiselle kokelaalle

Materiaalia koejärjestelyjen harjoittelua varten: