Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Erityisjärjestelyt

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta voidaan hakemuksesta ottaa huomioon ylioppilastutkinnossa. 

Lautakunta on pidentänyt syksyn 2020 erityisjärjestelyhakemusten lähettämisaikaa 11.5.2020 saakka. Hakemuksia on mahdollista lähettää myös myöhemmin esimerkiksi elokuun alussa. Hakuajan umpeutumisen jälkeen saapuneet hakemukset pyritään käsittelemään, mutta haettuja erityisjärjestelyjä ei välttämättä ehditä toteuttamaan ennen syksyn 2020 tutkinnon alkua.

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista koskevat määräykset ja ohjeet (pdf)  (julkaistu 19.2.2021)

Lautakunta antaa erillisellä verkkosivulla toimintaohjeita kokelaalle, joka ei päässyt osallistumaan kevään 2020 ylioppilastutkinnon kokeeseen koronavirustilanteen takia.

 

Lautakunta suosittelee sähköisten lomakkeiden käyttöä. Hakemukset ja lausunnot laaditaan sähköisessä palvelussa ja rehtori lähettää ne lautakuntaan palvelun kautta.

Siirry sähköisen asiointipalvelun ohjeisiin lautakunnan verkkosivuilla

 

Paperiset lomakkeet (päivitetty 9.3.2020)

Alla olevien paperisten lomakkeiden käyttöä suositellaan vain mikäli hakemusta ei jostain syystä voi tehdä sähköisen asioinnin kautta.

 

 

Vanhat (kevään 2019 tutkintoa ja sitä edeltäneitä tutkintokertoja koskeneet) määräykset ja ohjeet

 

Digitaalisen kokeen järjestäminen näkövammaiselle kokelaalle

Materiaalia koejärjestelyjen harjoittelua varten: