Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Erityisjärjestelyt

Kuulovamman, lukihäiriön, sairauden, vamman ja vieraskielisyyden huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Ylioppilastutkintolautakunta on sähköistänyt hakemus- ja lausuntolomakkeensa. Lautakunta suosittelee sähköisten lomakkeiden käyttöä. Sähköinen asiointi korvaa lautakunnalle lähetettävät paperiset lomakkeet, mikä helpottaa ja nopeuttaa asiointia. Hakemukset ja lausunnot laaditaan sähköisessä palvelussa ja rehtori lähettää ne lautakuntaan palvelun kautta.

Sähköinen asiointi

Määräyksissä alla ilmoitetaan mm., miten erityisjärjestelyjä haetaan ja millä tavoin kuulovamma, luku- ja kirjoitushäiriö, sairaus, vamma ja vieraskielisyys voidaan ottaa huomioon kokeiden arvostelussa.

Alla löytyvien paperisten lomakkeiden käyttöä suositellaan vain mikäli hakemusta ei jostain syystä voi tehdä sähköisen asioinnin kautta. PDF-lomakkeen tallennusominaisuuden saa käyttöön uusimmilla PDF-lukuohjelmilla (esim. Adobe Reader XI).