Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Lait ja asetukset

Ylioppilastutkinnosta ja siihen liittyvistä asioista säädetään pääosin laissa ylioppilastutkinnosta (502/2019) ja valtioneuvoston asetuksessa ylioppilastutkinnosta (612/2019). Joiltakin osin sovelletaan myös kumotun lukiolain (629/1998), kumotun ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005) ja kumotun ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen (915/2005) säädöksiä, koska osaa 1.8.2019 voimaan tulleen lain (502/2019) säädöksistä sovelletaan vasta keväällä 2022 tutkintonsa aloittaviin kokelaisiin.