Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Tietoa kokelaille

Linkkejä muualla lautakunnan verkkosivuilla oleviin tietoihin:

 

Hyvä kevään 2022 ylioppilaskokelas

Päivitetty 21.10.2021.

Tähän tiedotteeseen on koottu keskeisimmät asiat, jotka koskevat ylioppilastutkintoon osallistumista. On tärkeää, että tutustut niihin huolellisesti. Saat lisää tietoa lautakunnan yleisistä määräyksistä ja ohjeista.

Tässä tiedotteessa olevat ohjeet koskevat kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin ylioppilastutkinnon suorittaminen on aloitettu.

Keväällä 2022 astuu voimaan tutkintouudistus, jonka myötä ylioppilastutkinnon suorittaminen muuttuu. Uudistus koskee kokelaita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen. Lue lisää: Kevään 2022 tutkintouudistus

 

Sivun sisältö

Voit siirtyä suoraan kyseiseen kohtaan tällä sivulla linkin kautta.

Koronavirustilanne saattaa vaikuttaa kevään 2022 ylioppilaskokeiden järjestämiseen. Ylioppilastutkintolautakunta seuraa tilannetta ja tiedottaa kevään ylioppilastutkinnon järjestämiseen liittyvistä mahdollisista muutoksista verkkosivuillaan, lukioille lähetettävissä sähköpostiviesteissä ja sosiaalisessa mediassa.


Myös tätä tiedotetta päivitetään, jos tässä ilmoitetuissa asioissa tulee muutoksia.  

Lautakunnan päivittyvät koronavirus-tiedotussivut:

Tutustu myös näihin:

 

Ylioppilastutkinnon suorittaminen

Ylioppilastutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana (ks. kuitenkin kohta ’Hylätyn kokeen uusiminen’). Voit lisätä tutkintoosi uusia aineita näiden kolmen tutkintokerran aikana. Tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi lukion opetuskielen mukaan. Sinun on suoritettava kaikki kokeet samalla kielellä. Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun ilmoittaudut yhteen tai useampaan kokeeseen ensimmäisen kerran. 

Syksyllä 2021 tai aikaisemmin aloitetut tutkinnot

Tutkintosi on valmis, kun olet suorittanut pakollisten kokeiden lisäksi lukion oppimäärän tai muut tutkintoon oikeuttavat opinnot esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa.

 

Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Äidin­kielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen. Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeen voivat suorittaa ne kokelaat, joilla on oikeus osallistua kyseiseen kokeeseen. Voit valita kolme muuta pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: 

 • toisen kotimaisen kielen koe
 • vieraan kielen koe
 • matematiikan koe
 • reaaliaineen koe.  

Pakollisiin kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Voit lisäksi sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Voit lisätä tutkintoosi uusia ylimääräisiä kokeita korkeintaan kolmen tutkintokerran ajan. Voit myös täydentää tutkintoasi uusilla aineilla sen jälkeen, kun olet valmistunut ylioppilaaksi. Saat valita myös sellaisia ylioppilastutkinnon ainevalikoimaan kuuluvia aineita, joita ei opeteta omassa lukiossasi.

Voit suorittaa tutkinnossasi vain yhden kokeen samassa oppiaineessa. Ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen voit täydentää tutkintoasi saman oppiaineen eri tason kokeella. Jos suoritat tutkinnossasi esimerkiksi lyhyen matematiikan kokeen, voit suorittaa pitkän matematiikan kokeen vasta sitten, kun olet valmistunut ylioppilaaksi. 

Keväällä 2022 tai myöhemmin aloitetut tutkinnot

Tutkintosi on valmis, kun olet suorittanut tutkintoon vaadittavien viiden kokeen lisäksi lukion oppimäärän tai muut tutkintoon oikeuttavat opinnot esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa.

 

 

Tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta. Kaikkien kokelaiden pitää suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeen voivat suorittaa ne kokelaat, joilla on oikeus osallistua kyseiseen kokeeseen. Voit valita neljä muuta koetta vähintään kolmesta eri ryhmästä, joihin kuuluvat:

 • toisen kotimaisen kielen koe
 • vieraan kielen koe
 • matematiikan koe
 • reaaliaineen koe.

Tutkintoon vaadittaviin viiteen kokeeseen tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Voit lisäksi sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman muun kokeen. Voit lisätä tutkintoosi uusia kokeita korkeintaan kolmen tutkintokerran ajan. Voit myös täydentää tutkintoasi uusilla aineilla sen jälkeen, kun olet valmistunut ylioppilaaksi. Voit valita myös sellaisia ylioppilastutkinnon ainevalikoimaan kuuluvia aineita, joita ei opeteta omassa lukiossasi.

Voit suorittaa tutkinnossasi eri tason kokeita samasta oppiaineesta, esimerkiksi lyhyen matematiikan kokeen ja pitkän matematiikan kokeen. Vain toinen saman aineen kokeista voi kuitenkin kuulua tutkintoon vaadittavien viiden kokeen joukkoon.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa etukäteen, mitkä kokeet ovat tutkintoosi vaadittavia kokeita. Voit valmistua ylioppilaaksi millä tahansa kokeiden yhdistelmällä, joka täyttää yllä mainitut ehdot. Kokeile ILMO-työkalulla, millaisilla aineyhdistelmillä voit valmistua ylioppilaaksi!

Kokeen suorittaminen

Kaikki kokeet suoritetaan digitaalisesti. Tutustu hyvissä ajoin digitaalisten ylioppilaskokeiden suorittamiseen. Jos et ole lukion opiskelija, voit kysyä ilmoittautumisesi vastaanottavan lukion rehtorilta, miten voit harjoitella digitaalisen ylioppilaskokeen tekemistä. Voit myös harjoitella tietokoneen käynnistämistä USB-muistilta ja kokeessa työskentelyä Abitti.fi-verkkosivulla olevien ohjeiden avulla.

 • Sinulla tulee olla kokeessa mukana tietokone, tietokoneen virtajohto ja langalliset kuulokkeet. Noudata lukiosi antamia ohjeita.
 • Sinun tulee osata käynnistää oma tietokoneesi USB-muistilta.
 • Huolehdi siitä, että valitset koejärjestelmässä sen kokeen, johon olet ilmoittautunut. Valitse myös oikea kieliversio kokeesta. Näkö- ja kuulovammaisille kokelaille on laadittu kokeista omat versiot. Jos olet ilmoittautunut näkö- tai kuulovammaisille tarkoitettuun kokeeseen etkä löydä sinulle tarkoitettua koetta koejärjestelmästä, pyydä valvoja paikalle. Jos teet väärän kokeen, koesuorituksesi hylätään.

Sinun tulee noudattaa lautakunnan määräyksiä. Matka­puhelimen ja muiden elektronisten laitteiden (kuten älykellojen) tuominen koetiloihin on kielletty. Langattomien laitteiden (esimerkiksi Bluetooth-kuulokkeet, langattomat hiiret jne.) käyttö on myös kielletty. Vilpistä tai tutkintojärjestyksen rikkomisesta seuraa, että kaikki kokeesi hylätään kyseisellä tutkintokerralla etkä mahdollisesti saa ilmoittautua seuraavalle tutkintokerralle.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuessasi ylioppilastutkintoon noudata lukiosi antamia määräaikoja. Kevään tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään 1.12. ja syksyn tutkintoon viimeistään 5.6.

Ilmoittautumistiedot toimitetaan lukion rehtorille kirjallisena lukion hyväksymällä tavalla. Tarkista, että tietosi ovat oikein. Koronavirustilanteen vuoksi lukiot voivat suosia sähköistä ilmoittautumista. Kysy lukioltasi, miten ilmoittautumistiedot lähetetään.

Jos olet jo ylioppilas ja haluat uusia kokeita tai täydentää tutkintoasi uusilla kokeilla, ilmoittaudu ensisijaisesti omaan vanhaan lukioosi. Jos kyseistä lukiota ei ole enää olemassa, ilmoittaudu saman kunnan toiseen lukioon tai asuinpaikkaasi lähimpänä olevaan lukioon.

Syksyllä 2021 tai aikaisemmin aloitetut tutkinnot

Ilmoittautuminen on sitova. Et voi jälkikäteen muuttaa valintojasi, jotka koskevat aineyhdistelmää, kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa. Voit erityisen painavasta syystä hakea muutosta ilmoittautumistietoihisi, jos ilmoittautumisessa on todistettavasti tapahtunut virhe. Määräajan päätyttyä tapahtuneen ilmoittautumisen lautakunta voi hyväksyä vain erityisen painavasta syystä. Voit kirjallisesti peruuttaa rehtorin hyväksymän ilmoittautumisesi kevään tutkintoon viimeistään 1.12. ja syksyn tutkintoon viimeistään 5.6. 

Keväällä 2022 tai myöhemmin aloitetut tutkinnot

Ilmoittautuminen on sitova. Et voi jälkikäteen muuttaa valintojasi, jotka koskevat aineyhdistelmää tai kokeen tasoa. Voit hakea muutosta ilmoittautumistietoihisi, jos sinulla on jokin sairaus tai muu erityisen painava syy muutoksen tekemiseen. Määräajan päätyttyä tapahtuneen ilmoittautumisen lautakunta voi hyväksyä vain erityisen painavasta syystä. Voit kirjallisesti peruuttaa rehtorin hyväksymän ilmoittautumisesi kevään tutkintoon viimeistään 1.12. ja syksyn tutkintoon viimeistään 5.6.

 

Tutkintomaksut

Ilmoittautuessasi tutkintoon olet velvollinen maksamaan tutkintomaksut, jotka koostuvat perusmaksusta ja koekohtaisista maksuista. Maksut maksetaan lukion antamien ohjeiden mukaisesti. Ota yhteyttä lukioosi, jos sinulla on maksun maksamiseen liittyviä kysymyksiä.

Voit pyytää koekohtaisten maksujen palauttamista, jos sinulla ei ole osallistumisoikeutta tai lautakunta on hakemuksestasi mitätöinyt ilmoittautumisesi. Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen koekohtainen maksu voidaan palauttaa vain, jos et ole osallistunut sekä lukutaidon että kirjoitustaidon kokeeseen samalla tutkintokerralla. Pyyntö maksujen palauttamisesta on esitettävä lautakunnalle viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana järjestetystä tutkinnosta on kyse. Et voi saada ylioppilastutkintotodistusta, jos et ole suorittanut tutkintomaksuja. Lue ohjeet maksun palauttamisesta Tutkintomaksut-sivulta.

Osa kokelaista voi suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita ilman maksua. Tämä koskee niitä kokelaita, jotka ovat oikeutettuja oppivelvollisuuslain mukaiseen maksuttomaan koulutukseen. Nämä kokelaat voivat suorittaa maksuttomasti viisi ensimmäistä koettaan. Ota yhteyttä lukioosi, jos sinulla on maksuttomuuteen liittyviä kysymyksiä.

Hylätyn kokeen uusiminen

Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa. Tämä koskee kaikkia kokeita.

Kun uusit hylätyn kokeen, voit halutessasi vaihtaa vaativamman tason kokeen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. Tason vaihtaminen edellyttää, että tutkintoosi vaadittaviin kokeisiin sisältyy edelleen yksi pitkän oppimäärän koe. Jos määräaika kuluu umpeen tai et saa hyväksyttyä arvosanaa kolmannellakaan uusimiskerralla, sinun on suoritettava koko tutkinto uudelleen (ks. Tutkinnon aloittaminen uudelleen hylätyn tutkinnon jälkeen).

Hylätystä kokeesta ei tule merkintää todistukseen. Hylätty arvosana kuitenkin merkitään todistukseen, jos suoritat tutkinnon hylätyn arvosanan estämättä (ks. Kompensaatio). 

 

Hyväksytyn kokeen uusiminen

Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Kokeen uusimisajankohdan voit valita itse. Jos uusit jonkin kokeen ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana. Jos uusit kokeen tutkintotodistuksen saamisen jälkeen, saat uusitusta hyväksytystä kokeesta erillisen todistuksen. Saat halutessasi uusia myös kokeen, josta olet saanut arvosanan laudatur.

Mahdollisuus uusia hyväksyttyjä kokeita rajattomasti koskee kaikkia kokelaita riippumatta hyväksytyn kokeen suorittamisajankohdasta tai aiemmista uusimiskerroista.

 

Täydentäminen

Tutkinnon täydentäminen uusilla kokeilla on mahdollista sen jälkeen, kun olet suorittanut tutkinnon. Täydentämisen ajankohdan voit valita itse. Voit myös täydentää tutkintoa jo suorittamasi oppiaineen eritasoisella kokeella. Saat erillisen todistuksen näistä uusista hyväksytyistä kokeista. Voit uusia kokeen niin monta kertaa kuin haluat.

 

Kompensaatio

Kompensaatio tarkoittaa sitä, että sinulla voi olla mahdollisuus valmistua ylioppilaaksi, vaikka et saa hyväksyttyä arvosanaa jostakin tutkintoon vaadittavasta kokeesta. Kompensaatiossa otetaan huomioon muiden ylioppilastutkintotodistukseesi tulevien kokeiden arvosanat. Keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetuissa tutkinnoissa otetaan huomioon vain tutkintoon vaadittavissa kokeissa saadut hyväksytyt arvosanat.

Jos et saa jossakin tutkintoon vaadittavassa kokeessa hyväksyttyä arvosanaa mutta tulet ylioppilaaksi kompensaation kautta, voit uusia hylätyn kokeen myöhemmin niin monta kertaa kuin haluat. Uusimisen ajankohdan voit valita itse. Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen hyväksytyn arvosanan edellytyksenä on, että sinulla on suoritus sekä lukutaidon että kirjoitustaidon kokeesta. Jos jompikumpi suoritus puuttuu, katsotaan kokonaissuoritus keskeytyneeksi, jolloin koko suorituksesi on hylätty. Keskeytyneen kokeen tapauksessa kompensaatio ei ole mahdollinen.

 

Tutkinnon aloittaminen alusta tutkinnon ollessa kesken

Jos haluat erityisen painavasta syystä aloittaa tutkinnon suorittamisen alusta tutkinnon ollessa vielä kesken, tähän on pyydettävä kirjallinen lupa lautakunnalta. Et voi sisällyttää kesken jääneen tutkinnon hyväksyttyjä kokeita uuteen tutkintoon.

 

Tutkinnon aloittaminen uudelleen hylätyn tutkinnon jälkeen

Jos et saa tutkintoa suoritettua hyväksytysti annetussa ajassa, tutkintosi hylätään. Voit halutessasi sisällyttää hylättyyn tutkintoon sisältyneet hyväksytyt kokeet uuteen tutkintoon, jonka aloitat keväällä 2022 tai sen jälkeen. Hyväksytysti suoritettuja kokeita voi sisällyttää uuteen tutkintoon kuudelta edelliseltä tutkintokerralta. Tätä vanhempia kokeita ei voi sisällyttää uuteen tutkintoon. Kukin uuteen tutkintoon sisällytetty koe poistuu tutkinnosta kuuden tutkintokerran jälkeen, jos tutkintoon vaadittavien kokeiden suorittaminen on edelleen kesken.

 

Ilmoittautumisen mitätöiminen

Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet ilmoittautunut tutkintoon ja sinulla on osallistumisoikeus, kokeesta pois jääminen tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi. Lautakunta voi hakemuksesi perusteella mitätöidä ilmoittautumisen, jos kokeesta pois jäämiseen on erityisen painava, lautakunnan hyväksymä syy. Hakemukseen on liitettävä esimerkiksi lääkärintodistus sairaudesta, todistus ulkomailla opiskelusta tai työskentelystä kokeiden aikana tai todistus varusmiespalveluksen aiheuttamasta esteestä. Opiskelu tai työskentely kotimaassa tai pelkkä varusmiespalvelus ei riitä perusteeksi ilmoittautumisen mitätöintiin.

Ilmoittautumisen mitätöinti ei pidennä ylioppilastutkinnon suorittamisaikaa. Ilmoittautuminen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen voidaan mitätöidä, jos olet pätevästä syystä estynyt osallistumasta joko lukutaidon tai kirjoitustaidon kokeeseen tai molempiin saman tutkintokerran aikana.

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen

Lautakunta voi ottaa huomioon koesuoritusta heikentävän syyn ylioppilastutkinnossa, jos sinulla on jokin seuraavista:

 • sairaus tai vamma
 • kuulovamma
 • näkövamma
 • lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus
 • erityisen vaikea elämäntilanne
 • opetuskielen puutteellinen hallinta (vieraskieliset kokelaat).

Ensisijainen tapa tähän on myöntää erityisjärjestelyjä koetilanteeseen. Pistekorotus kohdistuu ainoastaan niihin kokeisiin, joiden arvosana ilman lisäpisteitä olisi hylätty. Pistekorotuksen hylättyyn kokeeseen voi saada riippumatta siitä, onko erityisjärjestelyitä haettu tai käytetty. Pistekorotusta ei voi kuitenkaan saada opetuskielen puutteellisen hallinnan vuoksi.

Kysy lisätietoja lukiostasi tai lue lisää erityisjärjestelyistä lautakunnan verkkosivuilta. Lausunnot ja hakemukset toimitetaan lautakunnalle määräyksissä olevien aikataulujen mukaisesti.

 

Palautekysely

Ylioppilastutkintolautakunta kerää jokaisen tutkintokerran kokeista palautetta kokelailta ja lukion henkilökunnalta. Palautekyselyjen avautumisesta tiedotetaan erikseen lautakunnan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Vastaathan palautekyselyyn, sillä saatu palaute on tärkeää ylioppilastutkinnon kehittämisessä!

 

Tarkistuspyynnöt

Kun tulokset ovat valmistuneet, saat ne omasta lukiostasi. Saat tuloksesi ja arvostellut koesuorituksesi nähtäväksi myös Oma Opintopolku -palvelussa. Jos epäilet, että tulokset ovat virheellisiä, ota yhteyttä opettajaasi tai rehtoriin asian selvittämiseksi.

 

Oikaisuvaatimus

Jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe, saat vaatia lautakunnalta asiaan oikaisua. Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada arvosteltu koesuoritus nähtäväksesi. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas itse tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Voit myös pyytää toista henkilöä tekemään oikaisuvaatimuksen puolestasi. Tällaisessa tapauksessa sinun pitää antaa kyseiselle henkilölle valtakirja, joka hänen tulee liittää oikaisuvaatimukseen. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ovat lautakunnan verkkosivuillta. Oikaisuvaatimus on maksullinen. Maksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa oikaisuvaatimuksen lähettämisen yhteydessä. Maksu palautetaan, jos arvosana tai pistemäärä muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta.

 

Nimitietojen julkaiseminen

Sekä lautakunnalla että lukiolla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi mm. tiedostusvälineille sen jälkeen, kun tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos et halua nimeäsi julkaistavaksi, pyydä hyvissä ajoin kirjallisesti sekä lukiotasi että lautakuntaa poistamaan nimesi listasta. Jos sinulta puuttuu kurssisuorituksia, et ole ylioppilas eikä nimeäsi mainita listassa.

 

Ylioppilastutkintotodistus

Ylioppilastutkintotodistus lähetetään lukioosi, kun olet suorittanut hyväksytysti kaikki neljä pakollista koetta (syksyllä 2021 tai aiemmin aloitetut tutkinnot) tai kaikki viisi tutkintoon vaadittavaa koetta (keväällä 2022 tai myöhemmin aloitetut tutkinnot) ja lisäksi saanut lukion päättötodistuksen tai todistuksen ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta.

Jos olet ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen käynyt uusimassa jonkin kokeen tai täydentämässä tutkintoasi, saat näistä kokeista erillisen todistuksen, joka lähetetään lukioosi.

Muistathan hakea ylioppilastodistuksesi lukiostasi! Todistusta ei ole mahdollista hakea suoraan lautakunnan kansliasta. 

 

Todistusjäljennökset ja käännökset todistuksista

Jos alkuperäinen ylioppilastutkintotodistuksesi tai todistuksesi hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta on kadonnut, voit tilata todistusjäljennöksen lautakunnan verkkosivuilta. Voit tilata todistuksista myös ruotsin- tai englanninkielisen käännöksen. Jäljennökset ja käännökset ovat maksullisia, ja niiden toimitusaika on yleensä kaksi viikkoa.

 

Koesuorituksen näkeminen lopullisen arvostelun jälkeen

Saat koesuoritukset nähtäväksesi ilman erillistä pyyntöä Oma Opintopolku -palvelussa (ks. Tarkistuspyynnöt ja Oikaisuvaatimus). Kevään 2019 tai sitä vanhemmista digitaalisista koesuorituksista voit tilata maksullisen tulosteen lautakunnan verkkosivuilla olevan ohjeen mukaisesti