Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Vetenskapliga publikationer och examensarbeten

Doktorsavhandlingar

Stolt, Sofia (2016): Vägen till vitsordet : En studie av värderande yttranden i bedömarkommentarer på studentexamensuppsatser i modersmål och litteratur

Juvonen, Riitta (2014): Kirjoitelma ja tekijän ääni: Kehystämisen yhdyslauseet suomenkielisen ylioppilasaineen dialogisuuden hallinnassa

Pirinen, Tommi (2014): Weighted Finite-State Methods for Spell Checking and Correction

Rask, Maija (2012): Lukiolaisten terveydenlukutaidon ja terveysarvostusten ilmeneminen: laadullinen sisällönanalyysi vuoden 2007 terveystiedon ylioppilaskirjoitusten reaalikokeen vastauksista

Anckar, Joanna (2011): Assessing foreign language listening comprehension by means of the multiple-choice format : processes and products

Meriläinen, Lea (2010): Language Transfer in the Written English of Finnish Students

Kouki, Elina (2010): ”Käsitteitä tarpeen mukaan”. Kirjallisuustieteelliset käsitteet lukion kirjallisuuden opetuksessa

 

Pro gradu -arbeten

Manner, Tommi (2017): Le développement morphosyntaxique dans la production orale et écrite des lycéens finnophones

Lehto, Annamaria (2016): Schreiben im Sprachkontakt bei bilingualen deutsch-finnischen Schülern (raportti paperimuodossa)

Tukiainen, Jenni (2016): Assessing EFL Writing in the Finnish Matriculation Examination

Lääkkö, Jaakko (2015): Fysiikan oppikirjasarjat ylioppilastutkinnossa keväästä 2008 kevääseen 2013: Korrelaatio ylioppilaskirjoituksissa menestymisen kanssa

Vitikainen, Riikka (2014): Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskysymyksissä vuosina 1996–2013

Juuso, Piia (2013): Studeanttaid feaillat nomeniid konsonántaguovddážiin jagi 1995-2003 davvisámegiela eatnigiela studeantaiskosiin (suomenkielinen tiivistelmä)

Paldanius, Hilkka (2013): Pohdinta terveystiedon ylioppilaskoevastauksissa

Smolander, Jenna (2012): Runoja ja merkityksiä: runous lukion suomi toisena kielenä -opetuksessa

Tarkiainen, Suvi (2012): Engelskans roll i finskspråkiga abiturienters inlärarsvenska. En studie kring lexikal transfer från L2 till L3

Herlin, Anna (2011): A Shared European History? Perceptions of Imperialism and Islam in Matriculation Examination Essays and History Textbooks

Wiik, Liisa (2010): Les articles français, un casse-tête pour les étudiants finlandais : analyse des fautes de 366 rédactions de l'épreuve du français du baccalauréat

Klockars, Minna (2010): Uppfattningen om språklig kompetens i studentprov i svenska 1919 - 2009

Äijälä, Heidi (2009): Interkulturelle Kompetenz und ihr Testen im finnischen Fremdsprachenunterricht: Am Beispiel der Abiturprüfung im Leistungskurs Deutsch vom Frühjahr 2008

Kinnunen, Mari (2008): The influence of the prevailing notion of language competence on English as a foreign language test in the matriculation examinations arranged between 1919-2008

 

Konferenspublikationer och artiklar

Juurakko-Paavola, Taina (2016): Skillnader mellan könen i studentprovet i medellång svenska. Teoksessa Svenskan i Finland 16

Pursiainen, Jouni; Rusanen, Jarmo & Partanen, Sauli (2016): Lukion tärkein ainevalinta?

Forsskåhl, Mona; Kivilehto, Marja; Koivisto, Johanna & Metsä, Pasi (2015): Svenskan i Finland 15

Löfström, Jan & van den Berg, Marko (2014): Miten lukion taloustiedon opetus tukee talouden kriisien ymmärtämistä

Salmenkivi, Eero (2013): Ylioppilastutkinnon rakenne- ja reaalikoeuudistusten vaikutuksia: miten lisääntynyt valinnaisuus ohjaa lukiolaisia

Penttinen, Esa (2011): Abiturienttien saksan kielen kirjallinen viestintätaito saksankielisten koululaisten tulkitsemana

Berg, Maarit (2011): Referointi, erittelymuotti ja tekstitaidonkoe

Penttinen, Esa (2009): Abiturienttien lingvistisen kompetenssin hallinta saksankielisissä kirjoitelmissa

Makkonen-Graig, Hanna (2008): Neljä näkökulmaa erääseen tekstilajiin: äidinkielen ylioppilaskokeen tehtävänannot 2003–2006