Skulle studentproven kunna ordnas i ett moln?

Skulle studentproven kunna ordnas i ett moln?

Esbo stad, Cloudpoint Oy och Google har inlett ett proof-of-concept –projekt, där man testar ett Abitti-provsystem för användning på distans. Försöket, som går under namnet Testbit, är också intressant för Studentexamensnämnden, eftersom det är en väg till ett digitalt studentprov utan USB-minnen.

USB-minnen är inte eviga

Den digitala studentexamen har ända från början baserat sig på ett operativsystem med program som startas med hjälp av ett USB-minne. Metoden är på många sätt praktisk: datorns egen programvara med eventuella skadeprogram kringgås och datorn får en enhetlig provprogramvara för provtillfället. Arrangemanget kräver inte att någonting installeras på datorn permanent. Det lokala examensnätverket är oberoende av gymnasiets internetuppkoppling. 

Men det finns också problem: Ett operativsystem på USB-minne måste innehålla drivrutiner för alla apparatmodeller, och det är besvärligt att starta en dator via ett USB-minne. Det är arbetsamt att skriva om USB-minnen och bygga upp nätverk. Framför allt är den här lösningen inte nödvändigtvis tillgänglig för alltid, eftersom startande av datorer via externa medier är en tradition som kan gå i graven när tillverkare av apparater och programvara allt mer svartsjukt försöker kontrollera sina ”egna” ekosystem. För konsumenterna motiveras detta ofta genom hänvisningar till enkelhet och datasäkerhet. 

Den Linux-programvaruversion som används i Abitti är baserad på Intel-processorernas instruktionsuppsättning. Det betyder att Abitti endast kan startas i en dator med en processor som kan detta ”språk”. I framtiden kan det finnas allt fler datorer som avviker från denna standard, eftersom ARM-processorerna, som är populära i mobila enheter, börjar användas i allt större apparater. Apple kallar sin ARM-baserade processor för bärbara datorer för M1.

Genom distansanvändning slipper man använda USB-minnen 

Många som har deltagit i anordnandet av Abitti-prov har säkert funderat på om det inte finns några alternativ till logistiken kring USB-minnen. I tävlingen Hackabi 2 letade vi efter idéer som skulle lösa problemen och även vara genomförbara. 

Det tydligaste sättet skulle vara att köra det operativsystem som är installerat på provdeltagarens dator i provläge. Sådana finns åtminstone i Windows, MacOS och Chromebook. I provläget är apparatens operativsystem underställt en utomstående aktör som kringgår dess lokala inställningar och gör en viss webbläsare till det enda tillåtna programmet. Spontant känns det som att hälften skulle saknas i ett webbläsarbaserat studentprov, då man måste försöka ersätta verktygsprogrammen med webbläsarbaserade alternativ. 

Webbläsare har redan i åratal varit effektiva programvaruplattformar. Webbläsarbaserade distansanvändningsapplikationer är välbekanta för IT-folk. I Abittis fall har man också närmast funderat på om man borde placera datorn som används på distans i en virtuell dator i provdeltagarens egen dator, i en server i provlokalen eller utanför gymnasiet. 

Esbo stad, Cloudpoint Oy och Google pilottestar Abitti i ett moln 

Esbo stad, Cloudpoint Oy, som levererar Googles tjänster, och Google har inlett ett projekt där man ska testa ett Abitti-prov som baserar sig på virtuella datorer i Googles moln. Eftersom projektet också passar in i Studentexamensnämndens framtidsvisioner följer vi det och stöder det genom att tillhandahålla Abitti-diskspecs som anpassats för distansanvändning. Som distansanvändningsprodukt har man valt Apache Guacamole, som har öppen källkod. En öppen distansanvändningsapplikation och öppen kommunikation kring projektet var viktiga faktorer när Studentexamensnämnden övervägde att stöda projektet. 

Ur Studentexamensnämndens perspektiv är försöket intressant, eftersom det är en möjlig väg till ett prov utan USB-minnen. När vi år 2013 planerade det nuvarande arrangemanget, som baserar sig på lokala examensnätverk, var teknikmiljön i gymnasierna annorlunda än i nuläget. Nu har vi optisk fiber och 5G, som kan ge snabba och stabila nätuppkopplingar i de flesta gymnasier. Ett Abitti som används på distans är inte längre en omöjlig tanke. 

Kan moln användas även i studentproven? 

Studentexamensnämnden tillhandahöll Abitti som övningsmiljö för gymnasierna, så att provdeltagare, gymnasier och nämndens kansli kan bekanta sig med provsituationen och avläggandet av det digitala provet. För Studentexamensnämnden har Abitti också gjort det möjligt att förbereda teknisk support under provdagarna, eftersom det är via Abitti-supporten som vi fått kännedom om de flesta av de problem som inträffar under provdagarna. Användningen av Abitti har också avslöjat massor av programfel som inte upptäckts i våra automatiska och manuella tester. Utan Abitti skulle vi inte ha lyckats genomföra det digitala provet. 

Om Abitti-användningen avviker för mycket från studentprovet ökar också riskerna under de egentliga provdagarna. Om studeranden bara har övat på distans kanske inte datorn startar med USB-minnet på provdagen. Om övningen sker i ett moln bör det också vara möjligt att avlägga själva provet på samma sätt. Kan detta vara möjligt utan att pruta på en jämlik och störningsfri prestationsmiljö?
 
Den här frågan kan vi svara på när Testbits distansanvändningskoncept har testats i praktiken. Om de inledande resultaten verkar lovande kan projektpartnerna fortsätta och tillsammans med gymnasierna och Studentexamensnämnden skaffa sig mer praktisk erfarenhet av övningsanvändningen. Utifrån de resultat som delas offentligt avgör man till sist om storskalig övningsanvändning kan inledas. Och om även detta skede ger goda resultat måste vi vara redo för tanken på ett studentprov via internet. 

På vägen mot studentprov på distans måste vi alltså genomgå större pilotprojekt, övningsanvändning som är öppen för alla, utveckling av den tekniska övervakningen, säkerställande av stödorganisationens funktion och troligtvis också mycket annat som vi inte ännu känner till. Eftersom det ännu finns så många utmaningar på vägen bör de som börjar i gymnasiet nästa höst vara beredda på att deras digitala studentprov ännu görs med USB-minnen. 

Ja till försökskultur! 

Övningsplattformen Abitti för digitala studentprov har vuxit från sin ursprungliga roll och fått en mer betydande ställning i gymnasierna. Medan Studentexamensnämnden fokuserar på sin grundläggande uppgift – studentproven – har många enskilda personer och företag använt Abitti eller bidragit till att underlätta användningen. Detta har varit till hjälp för både nämnden och lärarna, eftersom Studentexamensnämnden inte har mandat eller resurser att utveckla Abitti som studiemiljö. 

Vi är även framöver öppna för samarbetsförslag. En del erbjudanden har vi varit tvungna att tacka nej till, men ju bättre bidragen passar ihop med våra egna framtidsplaner och ju mer öppet resultaten kan delas offentligt, desto mer målmedvetet försöker vi hitta plats för dem i vår fulltecknade kalender. Ta gärna kontakt! 

Matti Lattu 
specialsakkunnig 

P.S. Tack till Miksu, som förbättrade läsbarheten i anvisningarna i provmiljön. Förändringen introduceras i provmiljön i nästa Abitti-version.