Provdagen för skrivkompetensprovet i modersmål och litteratur

Studentexamen hösten 2020 fortsatte idag med skrivkompetensprovet i modersmål ochlitteratur på svenska och finska. Sammanlagt 9 623 examinander hade anmält sig till dagens prov.

Proven förlöpte väl och nämndens tekniska stöd kontaktades ett tjugotal gånger under dagen, vilket är normalt under examensdagarna. I några gymnasier orsakade tekniska problem ungefär en halv timmes fördröjningar av eller avbrott i provet. Examinanderna gottgörs den tid som gick åt till att reda ut problemen.

Nämnden tackar gymnasierna för gott samarbete i anordnande av studentexamen.

Höstens studentexamen inleds -pressmeddelande