Proven i främmande språk, kort lärokurs

Studentexamen hösten 2020 fortsatte idag med proven i främmande språk, kort lärokurs. Sammanlagt 1 780 examinander hade anmält sig till dagens prov.

Dagens prov har förlöpt lugnt. Endast ett litet antal samtal har inkommit till nämndens tekniska stöd. I ett gymnasium förekom det ett avbrott på 30 minuter på grund av problem med servern.

Höstens examen inleds -pressmeddelande