Fjärde provdagen för realämnen: psykologi, historia och fysik

Sammanlagt 12 253 examinander hade anmält sig till dagens prov i psykologi, historia och fysik. I höstens examen har de två realprovsdagarna delats upp på fyra dagar. Syftet med ändringen är att säkerställa att höstens examen kan anordnas tryggt också om coronavirusläget fortsätter. Proven kan anordnas i gymnasier i mindre grupper än tidigare och med större säkerhetsavstånd. 

Dagens prov har förlöpt lugnt. Endast några samtal har inkommit till nämndens tekniska stöd. I ett gymnasium fördröjdes början av provet i under en timme på grund av elavbrott.
  
Höstens examen inleds -pressmeddelande