Provet i modersmål och litteratur på samiska

Höstens studentexamen fortsatte idag med provet i modersmål och litteratur på samiska. Två examinander hade anmält sig till provet i nordsamiska. Provet ordnades i två gymnasier. 

Höstens examen inleds -pressmeddelande