Proven i främmande språk, lång lärokurs

Studentexamen hösten 2020 avslutades idag med proven i främmande språk, lång lärokurs. Sammanlagt 517 examinander hade anmält sig till dagens prov. I höstens examen uppdelades dagen för prov i främmande språk, lång lärokurs på två dagar. Provet i engelska, lång lärokurs skrevs den 16 september. 

Dagens prov har förlöpt lugnt. Endast ett litet antal samtal har inkommit till nämndens tekniska stöd. 
 
Höstens examen inleds -pressmeddelande