Publicering av resultaten inför studentexamen hösten 2020

Nämnden skickar resultaten från examen hösten 2020 till gymnasierna den 12 november 2020 kl. 9.00 via nämndens examenstjänst. Poänggränserna för höstens examen publiceras på nämndens webbplats vid samma tidpunkt.

Gymnasiet kan genast meddela resultaten till examinanderna. Varje examinand får veta sina resultat från sitt eget gymnasium från och med den tidpunkt som gymnasiet angett. Ifall examinanderna har frågor gällande resultaten, kontaktar de i första hand sitt eget gymnasium.

Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med den 13 november 2020 kl. 9.00. Mer information om hur man kan ta del av examensresultaten och provprestationerna finns på nämndens webbsida på adressen Studentexamen > Resultat och provprestationer.

Samtidigt som resultaten publiceras ges de också till högskolornas gemensamma antagning.

Av dataskyddsskäl publiceras inte namnen på de studenter som avlagt examen på Studentexamensnämndens webbplats. Både nämnden och gymnasiet har dock rätt att ge ut studenternas namn till publicering efter att nämnden har skickat examensresultaten till gymnasiet och riktigheten på uppgifterna har kontrollerats. Ifall examinanden inte vill ha sitt namn publicerat, bör hen skriftligen anhålla om att både gymnasiet och nämnden stryker examinandens namn från den namnlista som ges ut för publicering. Anhållan skall göras i god tid innan resultaten färdigställs.

Nämnden ger medierna namnen på de studenter som inte har anhållit om att deras namn ska lämnas opublicerat. Mediernas anhållanden om uppgifter skickas till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. I anhållan skall det komma fram vad uppgifterna skall användas till och att den som anhåller om uppgifterna representerar mediet i fråga. Uppgifterna ges ut för publicering via säker e-post den 18 november under förmiddagen.

Den 12 november publicerar Studentexamensnämnden på sin webbplats ett pressmeddelande som innehåller grundläggande information om examen hösten 2020.

Preliminära statistiska uppgifter över examen hösten 2020 publiceras i statistikdelen på nämndens webbplats på förmiddagen den 12 november och uppdaterade uppgifter den 18 november.

Data för uträknande av jämförelsetal över studentexamen hösten 2020 publiceras den 18 november kl. 12. Datat kan användas för att räkna ut läroanstaltspecifika jämförelsetal. Anvisningar för nedladdande av data för examen (på finska) hittas i statistikdelen.

Nämnden ger vid behov närmare anvisningar om beredskap gällande coronavirusläget på sin coronainfowebbsida.