SEN:s coronasida har uppdaterats

Studentexamensnämndens coronasida har uppdaterats den 1 februari 2021. Anvisningarna för användning av ansiktsmask har specificerats. Avstånden mellan examinanderna sköts med de tillgängliga resurserna för utrymmen och övervakare. Anvisningarna för hur man skall gå tillväga om examinanden har blivit smittad av coronaviruset eller har blivit stämd i karantän har också specificerats.

Om gymnasiet har problem att anordna provet på grund av coronavirusläget bör gymnasiet kontakta nämnden för instruktioner. I examen våren 2021 kan gymnasiet undantagsvis ersätta en övervakare i provlokalen med 2-5 inspelande videokameror om det annars blir svårt att ordna provet.