Provdagen för realämnen: biologi, filosofi och psykologi

Uppdaterat den 25 mars 2021 kl. 15.30: antalet anmälningar till prov.

Studentexamen våren 2021 fortsatte idag med prov i tre realämnen (biologi, filosofi, psykologi). Sammanlagt 13 213 examinander hade anmält sig till proven, vilket är 2 282 examinander fler än till samma prov för ett år sedan.

Dagens prov har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats endast några gånger under dagen. I ett gymnasium försenades provtillfällets början med ungefär en timme på grund av problem med nätet. Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes examinanderna.

Vårens examen inleds -pressmeddelande