Provdagen för realämnen: fysik och historia

Studentexamen våren 2021 fortsatte idag med prov i två realämnen (fysik, historia). Sammanlagt 14 115 examinander hade anmält sig till proven, vilket är 1 788 examinander fler än till samma prov för ett år sedan.

Dagens prov har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats endast några gånger under dagen. I några gymnasier avbröts provtillfället för ungefär en halv timme på grund av ett elektriskt fel och problem med servern.

Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes examinanderna.

Vårens examen inleds –pressmeddelande