Provdagen för det andra inhemska språket

Studentexamen våren 2021 fortsatte idag med proven i det andra inhemska språket. Sammanlagt 8 773 examinander hade anmält sig till proven. Största delen (6 798 examinander) hade anmält sig till provet i svenska, medellång lärokurs. Till provet i finska, lång lärokurs, hade 696 examinander anmält sig, medan 310 examinander hade anmält sig till provet i finska, kort lärokurs.

Dagens prov har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats endast några gånger under dagen.

Vårens examen inleds –pressmeddelande