Provdagen för realämnen: geografi, samhällslära, religion och livsåskådningskunskap

Studentexamen våren 2021 fortsatte idag med prov i realämnen (geografi, samhällslära, religion, livsåskådningskunskap). Sammanlagt 10 527 examinander hade anmält sig till proven.

Dagens prov har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats endast några gånger under dagen.

Vårens examen inleds –pressmeddelande