Provdagen för realämnen: kemi och hälsokunskap

Studentexamen våren 2021 fortsatte idag med prov i två realämnen (kemi, hälsokunskap). Sammanlagt 10 931 examinander hade anmält sig till proven.

Dagens prov har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats endast några tiotals gånger under dagen. I några gymnasier försenades eller avbröts provtillfället i ungefär en halv timme på grund av problem med servrarna.
Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes examinanderna.

Vårens examen inleds –pressmeddelande