Provet i modersmål och litteratur på samiska

Vårens studentexamen avslutades idag med provet i modersmål och litteratur på samiska. Fyra examinander hade anmält sig till provet i nordsamiska. Provet ordnades i tre gymnasier.

Vårens examen inleds -pressmeddelande