Anvisningar för anskaffning av dator

Läropliktslagen som träder i kraft i augusti påverkar inköpslistan för studeranden som börjar i gymnasiet. Enligt lagen ska gymnasiet erbjuda den läropliktiga läromedel och arbetsredskap, även dator. Läroplikten gäller i huvudsak de studeranden som börjar gymnasiet på hösten 2021 genast efter den grundläggande utbildningen. Före anskaffning av egen dator lönar det sig för nya studeranden att vänta på instruktion från det egna gymnasiet.

Provsystemet Abitti som används i gymnasier och studentexamen använder sig inte av datorns egna program eller filer. Därmed ställer Abitti eller studentskrivningarna inte krav på datorns egna program och användarsystem. Provsystemet gör inte heller ändringar på datorn. Det är möjligt att vid behov delta i studieperiodsprov och studentexamen med en äldre dator som lånats av till exempel gymnasiet eller av någon familjemedlem.

Datorns hårdvara ska vara kompatibel med Abitti. Vissa försäljare har färdigt testat att de datorer de säljer är kompatibla. En händig person kan också testa datorn själv. Det är värt att komma överens om ett öppet köp då datorn införskaffas så att köpet vid behov kan hävas.

Läs mer om anskaffning av dator i instruktionerna för provsystemet Abitti.

Föreskrifterna för de tekniska kraven på datorerna i proven i studentexamen finns i bilagan Anvisning gällande examinandens dator i nämndens allmänna föreskrifter och anvisningar